Vitaliteit
Vitaliteit staat bij Clafis hoog op de agenda. Wij vinden het belangrijk dat jij lekker in je vel zit en bruist van de energie want daar profiteren jouw collega’s, klanten en je familie en vrienden ook van. Collega’s die energiek zijn, zijn gelukkig en creatief en gaan met plezier naar hun werk. Door collega’s te ondersteunen om lekker in hun vel te zitten en te zorgen dat ze met plezier naar hun werk gaan, kunnen we langdurig verzuim soms voorkomen en vaak verkorten. Clafis investeert in de ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van haar collega’s en heeft verschillende mogelijkheden gecreëerd om zowel fysiek als mentaal in topconditie te komen of blijven. Wie wil er nou niet bruisen van de energie?!

Clafis probeert een omgeving te creëren die vitaliteit stimuleert. Op elk kantoor vind je veel groen wat zorgt voor extra zuurstof en het stimuleert creativiteit en ontspanning. Daarnaast zijn onze ruimtes gevuld met sta-zit bureaus en/of toepassingen voor ergonomisch werken en wordt er elke week vers fruit verzorgd. Je collega’s dagen je uit in allerlei sportactiviteiten en tussen de middag zijn we gewend om een ommetje te maken.
Vitaliteit zit sterk verankerd in onze bedrijfscultuur. Zo haal je bij CLAFIS geen koffie voor de ander. Uiteraard kun je je collega vragen om gezamenlijk even een bakje koffie te doen, maar om even te lopen raden we je het aan om deze zelf te halen. Ook hebben we geen prullenbakken onder onze bureaus. Even in de benen om iets weg te gooien is na lang zitten erg goed.

CLAFIT
CLAFIS levert topprestaties als het gaat om technische oplossingen. Met gedrevenheid en hard werken ons doel bereiken, dat vinden wij belangrijk. We zijn altijd in beweging. Onze medewerkers zijn hierin de sleutel. Daarom geven wij onze collega’s de kans, middels CLAFIT, te werken aan hun uitdagingen. Presteren op de toppen van je kunnen vraagt om een gezonde geest in een gezond lichaam. Wij noemen dat CLAFIT. Energie hebben om elke uitdaging aan te gaan!

Het is niet voor niets dat CLAFIS het vitaliteitsprogramma ‘CLAFIT’ heeft bedacht. Topprestaties neerzetten vraagt om een gezonde geest in een gezond lichaam. Energie hebben om elke uitdaging in ons werk aan te gaan! Wij noemen dat ‘CLAFIT’ zijn. Met CLAFIT bepaal jij! CLAFIT is het vitaliteitsprogramma van CLAFIS die wordt aangejaagd op de sportieve initiatieven van al onze Clafisten. Heb jij altijd al eens een fietstocht willen fietsen met jouw collega’s? Blijf dan niet stil zitten! Vanuit het initiatief van al onze collega’s worden de gaafste sportevenementen georganiseerd, dus onthoudt; de regie ligt bij jou!
Visualisatie

• Foto’s van sportevenementen
Meten van het werkgeluk
Meerdere keren in het jaar meten we het werkgeluk van onze collega’s middels een werkgelukmeting. We zijn zeer geïnteresseerd in hoe tevreden en bevlogen je bent. Jouw input geeft goede voeding voor gesprekken tussen jou en je leidinggevende.

• Resultaat delen uit de werkgelukmeting
De sleutel is een goede balans in je werkleven en privéleven
Clafis hecht grote waarde aan de balans tussen werk en privé. Fantastisch alle projecten die we met elkaar bewerkstelligen maar er moet ook voldoende tijd over zijn om de batterij weer op te laden en te ontspannen. Hoe je dat doet binnen Clafis?

Flexibel werken. De manier waarop wij werken.
Niet ieder mens is en functioneert hetzelfde en we komen diverse levensfases tegen in ons werkleven. De een is een ochtendmens en wil het liefst om 7 uur beginnen en de ander moet eerst de kinderen naar school of kinderdagverblijf brengen. De een vind het prettig aantal uren achter elkaar doorwerken en de ander heeft meer rustpauzes nodig. Binnen Clafis kan je je eigen indeling van de werkdag bepalen. Uiteraard rekening houdend met wat past ten aanzien van je werkzaamheden, project en/of opdrachtgever.

“Toch een periode wat drukker op je werk….”
Geen probleem. Overwerkuren worden in beginsel verrekend in vrije tijd aangezien Clafis het belangrijk vind dat je voldoende rust neemt, hiermee werk en privé in balans houdt en weer met goede energie aan de slag kan.

Verlofregeling
Verlof is een belangrijk middel om voldoende rust en herstel te creëren in onze werkzame leven. Clafis stimuleert haar collega’s tot het opnemen van de vakantiedagen. Jij hebt daarin de regie en bent bij ons baas over je eigen verlofdagen. Jij bepaalt wanneer je deze dagen het liefst opneemt. Uiteraard stem je je verlof wel af met je opdrachtgever en directe collega’s. Ook zorg je voor een volledige overdracht van je werkzaamheden gedurende je verlof.

Wettelijk is vastgesteld dat je per kalenderjaar recht hebt op minimaal vier keer de overeengekomen arbeidsduur per week aan verlofdagen per jaar. Bij een dienstverband van 40 uur per week heb je dus recht op 160 uur vakantieverlof, dit staat gelijk aan 20 vakantiedagen. CLAFIS geeft je bij een voltijddienstverband nog eens vier extra vakantiedagen.

Mogelijkheid tot opnemen onbetaald verlof
Wat als je in een jaar meer verlofdagen nodig hebt? CLAFIS biedt de mogelijkheid om maximaal 4 extra vakantiedagen via je loon te kopen op jaarbasis. Heb je van het voorgaande jaar nog 5 dagen of meer over (o.b.v van een fulltime dienstverband) dan is het niet mogelijk om dagen bij te kopen. Voor collega’s met een parttime dienstverband geldt voorgaande pro rato. Je kunt het verzoek voor aankoop van extra vakantiedagen aanvragen in oktober bij jouw leidinggevende.
Lees meer op Bert: Regels voor verlof – CLAFIS of Personeelsreglement (clafis.com)

Visualisatie
• Resultaat delen uit de werkgelukmeting
Gezond en veilig werken

Werkplek op kantoor en thuis
Door de jaren heen is onze manier van werken veranderd en is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Dat zie je bij Clafis terug op de kantoren waar we flexibele werkplekken en een aangename werkpleksfeer hebben gecreëerd. Ook de thuiswerkplek wordt steeds intensiever gebruikt en moet goed worden ingericht volgens minimale wettelijke eisen van de Arbowet. Clafis heeft thuiswerkpakketten voor alle collega’s beschikbaar gesteld die aangevraagd kunnen worden via Thuiswerkplek aanvraag – CLAFIS.
Doordat onze ‘werklocatie’ deels naar thuis is verplaatst zijn ook onze kosten verschoven. Om deze thuiswerkkosten te vergoeden verstrekken we per 30 november 2020 een thuiswerkvergoeding beschikbaar van € 2,50 netto per dag. De extra inkoop van lekkere koffie of thee voor thuis kun je dan ook vanaf nu van je eigen begroting afhalen.

Ergonomisch verantwoord werken
Naast een goed ingerichte werkplek is een goede (werk)houding net zo belangrijk. Werk jij meer dan 2 uur achter elkaar met een beeldscherm? Het dan juist voor jou extra van belang om te weten hoe jij je werkplek op een goede hoogte instelt. Wil je weten hoe? Klik dan op Ergonomisch verantwoord werken – CLAFIS om op eenvoudige wijze je werkplek op een goede en ergonomische verantwoorde manier in te stellen.

Rust, bewegen en ontspannen
Aangezien je overdag al veel met je hoofd bezig bent en veel zit, we vaak op pad zijn met de auto naar onze klanten, is het belangrijk om dat af te wisselen met voldoende beweging en het pakken van rust/ontspanningsmomenten. Je voelt je daarna niet alleen energieker, het verkleint ook de kans op hart- en vaatziekten. Als je die dag thuiswerkt kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om tussendoor een sportmoment te pakken. Of wat dacht je van een meditatiemoment? Een ommetje met een collega is zo geregeld. En wat vaker de trap pakken is ook geen probleem, al onze Clafis gebouwen hebben veel traptreden.

RI&E
RI&E staat voor risico-inventarisatie & -evaluatie. Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. CLAFIS heeft haar risico’s inzichtelijk gemaakt en gebundeld middels risico inventarisaties- en evaluaties. Om de risico’s te beheersen is een plan van aanpak opgesteld per kantoor. Alle plannen zijn beoordeeld door een Hoger Veiligheidskundige. Ieder plan van aanpak is in te zien via RI&E – CLAFIS. Middels deze plannen zorgen we voor een continue proces van veilig en gezond werken.

Duurzaam inzetbaar
Als collega ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen presentie, inzetbaarheid en activering. Dit bespreek je met je leidinggevende. De leidinggevende is verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning hierin en is de regisseur van de preventie en activering.

Welzijnsgesprek
Soms is het onoverkomelijk dat er uitval op het werk ontstaat. Maar als een collega zich in een jaar tijd vaker dan drie keer ziekmeldt spreken we van frequent verzuim, ook al zijn er voor het verzuim op het eerste gezicht hele verklaarbare redenen. Bij CLAFIS vinden wij het ontzettend belangrijk dat het goed met je gaat. Om deze reden voeren wij bij frequent verzuim een welzijnsgesprek. Doel hiervan is om te achterhalen wat de oorzaak is van het frequente verzuim en samen opzoek gaan naar een duurzame oplossing om een volgende verzuimmelding te voorkomen.

Fijne werkplek
Op kantoor ervaar je gezelligheid, een goed ingerichte werkplek en er kan makkelijk overlegd worden met collega’s. Voel je dan ook altijd welkom om te komen werken op één van de CLAFIS kantoren. Naast een goed ingerichte werkplek is een goede (werk)houding net zo belangrijk. Werk jij meer dan 2 uur achter elkaar met een beeldscherm? Dan laten wij je zien hoe jij je werkplek het beste kunt instellen.

Thuiswerkvoorzieningen

Ondanks dat kantoor ontzettend gezellig is kan thuiswerken ook heerlijk zijn. In sommige functies kan dit makkelijker dan in functies waar een intensieve samenwerking is vereist. Hierbij geldt 1 regel; samen werken aan succes. In overleg ben jij vrij om te bepalen waar je werkt. Wij faciliteren jou om ook thuis een fijne werkplek te creëren.

Thuiswerkvergoeding
Doordat onze ‘werklocatie’ deels naar thuis is verplaatst zijn ook onze kosten verschoven. Om deze thuiswerkkosten te vergoeden verstrekken we een thuiswerkvergoeding beschikbaar van € 2,50 netto per dag. De extra inkoop van lekkere koffie of thee voor thuis kun je dan ook vanaf nu van je eigen begroting afhalen.

Flexibel werken. De manier waarop wij werken.
Niet ieder mens is en functioneert hetzelfde en we komen diverse levensfases tegen in ons werkleven. De een is een ochtendmens en wil het liefst om 7 uur beginnen en de ander moet eerst de kinderen naar school of kinderdagverblijf brengen. De een vind het prettig aantal uren achter elkaar doorwerken en de ander heeft meer rustpauzes nodig. Binnen Clafis kan je je eigen indeling van de werkdag bepalen. Uiteraard rekening houdend met wat past ten aanzien van je werkzaamheden, project en/of opdrachtgever.

Visualisatie
• CLAFIS heeft een structureel laag verzuimpercentage