CLAFIS klimt omhoog! Met de CO2 Prestatieladder laten we zien dat we op een duurzame manier ondernemen. Zowel op intern niveau, als op extern niveau. Hier lees je meer over de stappen die wij zetten op deze ladder.

Kwantitatieve reductiedoelstelling

De kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en de projecten.

Voortgang doelstellingen

De voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor de organisatie en de projecten waarop CO₂-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is.

CO₂ footprint

De CO₂ footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is.

CO₂-emissie reductieprogramma

Deelname aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO voor zowel de organisatie als de projecten.

Deelname initiatieven

Actieve deelname aan minimaal één (sector of keten)initiatief op het gebied van CO₂-reductie in de projectenportefeuille door middel van aantoonbare deelname in werkgroepen, het publiekelijk uitdragen van het initiatief en/of het aanleveren van informatie aan het initiatief.

Onze initiatieven

Berichtgeving dat ze initiatiefnemer is van ontwikkelingsprojecten die de sector bij de uitvoering van projecten faciliteren in CO₂-reductie. Dit door het verbinden van de organisatienaam aan het initiatief, door publicaties, door bevestiging van mede-initiatiefnemers.

Sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma

Berichtgeving dat ze actief betrokken is bij het opzetten van een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid en/of NGO; en dat een relevante bijdrage daaraan wordt geleverd binnen de uitvoering van projecten