CLAFIS klimt omhoog! Met de CO2 Prestatieladder laten we zien dat we op een duurzame manier ondernemen. Zowel op intern niveau, als op extern niveau. Hier lees je meer over de stappen die wij zetten op deze ladder.

Kwantitatieve reductiedoelstelling

De kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en de projecten.

Scope 1: de directe emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.

Scope 2: de indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales. Ook is hier de ‘Business Travel’/‘Personenvervoer onder werktijd’ (Business Travel= ‘Business air Travel’, ‘Personal Cars for business travel’ en ‘Business travel via public transport’) meegenomen.

Voortgang doelstellingen CO₂ footprint

De CO₂ footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is.

CO2 footprint rapportage H1 2021

CO2 footprint rapportage H1 2020

Onze initiatieven

Freonen fan Fossilfry Fryslan
CLAFIS is sinds 30 januari 2020 deelnemer aan de Freonen fan Fossilfry Fryslan. De deelnemende bedrijven komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen over CO2-reductiemaatregelen.

De reden om het initiatief te nemen voor de oprichting van deze CO2-werkgroep is:

  • Bij kunnen dragen aan duurzaamheidsprojecten in de provincie Friesland.
  • Kennis delen ten aanzien van duurzaamheidsthema’s
  • Duurzaamheid meer aandacht geven binnen organisatie en omgeving
  • Netwerk uitbreiden ten aanzien van duurzaamheid

In de eerste sessies heeft Dolf Eggink namens CLAFIS een volledige bedrijfspresentatie van CLAFIS gegeven aan het bestuur van Freonen fan fossilfry Fryslan en ontving het beroemde Freonen-speldje. Vanuit Freonen kwam de vraag in hoeverre CLAFIS zich kan buigen over energievraagstukken binnen de gemeente Leeuwarden. Daarover is op het gemeentehuis een presentatie gegeven, samen met Berber Dedden (omgevingsmanager) aan de energiecoördinator van de gemeente Leeuwarden, Bouwe de Boer. Strekking van het verhaal is meer regie te creëren over de diverse kolommen en projecten binnen de gemeentegrenzen, met daarbij een brede blik op energie en verder vooruitkijken dan de korte termijn-oplossing; liever meer systeemdenken.
CLAFISis trouwe deelnemer van de bijeenkomsten om informatie en kennis te delen en zal onderzoeken of er andere interessante keteninitiatieven ontstaan.

De deelname van CLAFIS focust zich vooral op bijeenkomsten en inspiratiesessies over de thema’s CO2, Duurzaamheid en de waterstof-waardeketen.

Klanten met opdrachten met gunningvoordeel

Gemaal Terwolde

Wij mogen voor Waterschap Vallei en Veluwe het programma van eisen, variantenstudie, VO-DO, bestek en aanbesteding opstellen voor gemaal Terwolde. Dit gemaal wordt geüpgraded naar 1000m3/min om in natte tijden het achterliggen gebied droog te houden. Er komt een inlaat voorziening bij om in droge tijden het achterliggend gebied te voorzien van water. De komende 1,5 jaar hebben wij dit project in voorbereiding.

Gemaal Paal

Wij mogen voor Waterschap Scheldestromen een bouwteam formeren door de aanbesteding te begeleiden. Gezamenlijk maken wij een inkoopcontract (selectieleidraad en inschrijfleidraad). Clafis begeleid de aanbesteding met proces en inhoudelijke kennis (toetsing van programma van eisen juridisch/technisch/procedureel).

Sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma

Berichtgeving dat ze actief betrokken is bij het opzetten van een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid en/of NGO; en dat een relevante bijdrage daaraan wordt geleverd binnen de uitvoering van projecten