Wanneer gewerkt wordt in een omgeving met explosiegevaar kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Bedrijven en organisaties dienen technische en organisatorische maatregelen te nemen zodat werknemers op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Hierin bied Atex de oplossing.

ATEX richtlijnen

Het gaat hierbij om werken met of in de buurt van brandbare stoffen. Hiervoor zijn binnen de Europese Unie twee richtlijnen opgesteld: ATEX 114 en ATEX 153. In Nederland zijn deze richtlijnen opgenomen in de Warenwet en de Arbowet. CLAFIS biedt ondersteuning bij het implementeren van ATEX om installaties en werkomgevingen veiliger te maken. Onze diensten helpen u vooruit en zorgen voor innovatieve en betrouwbare oplossingen.

Kennis en ervaring

 • Quickscan
  Een ATEX Quick-scan is geen uitvoerig adviestraject, maar geeft inzicht in wat de invloed is van de ATEX richtlijnen op je bedrijf.
 • Advies
  Een veilige werkomgeving is belangrijk voor het bedrijf, omgeving en werknemers. CLAFIS kan u adviseren over het minimaliseren van risico’s, over de te nemen stappen, helpen met het opstellen van benodigde documentatie en bij de implementatie.
 • Coaching on the job
  Wil je ondersteuning in het interpreteren en toepassen van de normen en regelgeving in de praktijk? CLAFIS kan werknemers coachen in de uitvoer van gerelateerde werkzaamheden. ‘Coaching on the job’ is bedoeld om werknemers verder te helpen in praktijksituaties op de werkvloer. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van praktijkgerichte en praktisch toepasbare feedback en adviezen. Daarnaast is er genoeg ruimte voor het raadplegen van technische inhoudelijke kennis van de coach om advies te krijgen over vraagstukken die zich tijdens uitvoer van het werk voor doen.
 • Inspecties
  Wij voeren inspecties uit op installaties, processen en apparatuur en kunnen adviseren over te nemen stappen voor een veilige werkomgeving.
 • Trainingen
  Werknemers die in een ATEX-omgeving werken, dienen goed opgeleid te zijn om veilig te kunnen werken. Dit is vastgelegd in de Arbowetgeving. Het gericht trainen van werknemers zorgt voor het minimaliseren van risico’s in een ATEX zone. Wij hebben alle expertise in huis om werknemers theoretisch en praktisch op te leiden.