Constructiemanagement

Omdat er tijdens de uitvoering van een project op de bouwplaats of site veel disciplines samenkomen is een vast aanspreekpunt voor de verschillende toeleveranciers essentieel. Het project dient immers soepel binnen de afgesproken tijd en binnen het vastgestelde budget te worden gerealiseerd. CLAFIS heeft ruime ervaring op het gebied van constructiemanagement.

Onze specialisten hebben een uitgebreide, pragmatische aanpak met een sterke focus op veiligheid. Vanuit een grondige kennis van engineering pakken we het management effectief op en nemen het volledige constructiemanagement on site over. We zien toe op de juiste uitvoering van de technische werkzaamheden en bewaken het gehele proces. De projecten lopen uiteen van bouwkundige werkzaamheden, opbouw van procesinstallaties en de nieuwbouw van poedertorens.

Kennis en ervaring

  • Safety
  • Site management
  • Kostenbeheersing
  • Contractmanagement
  • Omgevingsmanagement
  • Kwaliteitsbewaking