Drinkwater

Van winning, zuivering tot distributie: drinkwaterprojecten vragen om een veelheid van expertises en specialismen. Dan is het een meerwaarde om een ervaren partner naast je te hebben. Een partner die je in elke fase ondersteunt, maar die ook begrijpt wat het werk binnen dit domein vraagt.

Op deze pagina lees je dat:

  • CLAFIS in elke fase van drinkwaterprojecten ondersteuning biedt: van ontwerp, contract tot projectbeheersing
  • We inhoudelijke specialisten in huis hebben, maar ook mensen die projecten kunnen managen
  • Dat we onze kennis inzetten voor grote drinkwaterbedrijven in Nederland

Ontwerp, contracten en projectbeheersing

De aanleg van hoofdleidingen, het ontwerp van een waterzuivering of een studie naar drinkwater. Stuk voor stuk opgaves die vragen om een divers palet aan kennis en kunde van de water sector. Om specialisten die de inhoud kennen: engineers, bouwkundigen, elektrotechnici. Maar net zo goed om mensen die projecten kunnen managen en organiseren: omgevingsmanagers, contractmanagers en technisch managers.

Waterketens: in elke projectfase

In ons expertiseteam drinkwater verbinden we die kennis van inhoud én proces. Daarnaast tref je in ons een partner die jouw opgaves en belangen kent. Een partner die ziet dat de ontwikkeling van leidingwerken, een winningslocatie of waterzuivering vraagt om samenwerking, maar ook om slimme en zorgvuldige oplossingen. Je kunt onze expertise inzetten op het gebied van:

  • Persleidingen
  • Waterzuiveringen
  • Pompstations
  • Drinkwaterstudies

Drinkwater: technische en managementprofielen

Omdat we over de technische en de managementprofielen beschikken, voelen we ons thuis in integrale projecten. In elke fase brengen we de benodigde kennis aan tafel. En je treft in ons een partner die met een frisse blik kijkt naar jouw opgave. Die met een positieve mindset z’n kennis en ervaring inzet om binnen jouw project, jouw team meerwaarde te bieden. Als regisseur, adviseur of voor de langdurige ondersteuning via een detachering.

Dé specialist in 3D-ontwerp

Goed om te weten dat je met CLAFIS dé specialist in 3D-ontwerp in huis haalt. We zijn in Nederland koploper in de toepassing van AutoCAD, Civil 3D en Subassembly Composer. Elk ontwerp (van leidingen tot pompstations) kunnen we 100% dynamisch en parametrisch in 3D-ontwerpen. Een aanpak die fouten op voorhand minimaliseert en zorgt voor een efficiëntere realisatie.

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij projecten in de water sector?
Neem contact op   Bekijk onze projecten