Energieopwekking

De gemaakt klimaatafspraken hebben de energietransitie versneld. In deze afspraken is vastgelegd dat de wereldwijde opwarming van de aarde ruim onder twee graden Celsius moet blijven ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Van Nederland vergt dat een reductie van uitstoot van broeikasgassen in 2050 met zo’n 80 tot 95 procent. Om dit te bereiken moeten we op grote schaal energie besparen, van energiesoort switchen en de energieopwekking verduurzamen.

Fossiele brandstoffen worden meer en meer vervangen door duurzame bronnen als wind- en zonneparken. Onze specialisten voeren voor beide vormen projecten uit. Wij zorgen voor het hele traject van basic tot detail engineering, contractmanagement en projectmanagement.

Kennis en ervaring

  • Conventioneel
  • Duurzame energie
  • Engineering
  • Projectmanagement
  • Bedrijfsvoering