EPC Management

Vaak worden de grote en complexe projecten binnen de industriesector met een EPC (Engineering Procurement Construction) overeenkomst afgesloten. CLAFIS heeft specialisten in EPC Management in dienst die in staat zijn de gehele engineering van ontwerp, inkoop en constructiewerk op te pakken.

Onze specialisten starten met de pre engineering en basic engineering van het project waarin het ontwerp op een dusdanig niveau wordt gebracht dat de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd, de planning op detailniveau uitgewerkt, een inkoopstrategie gemaakt en de begroting op een zekere nauwkeurigheid kan worden vastgesteld.

Zodra de leveranciers zijn geselecteerd, zullen wij de constructiefase opstarten en deze begeleiden. Alle zaken zoals safety, FAT’s, SAT’s e.d. pakt CLAFIS op. Nadat het project technisch gereed is zal onze CSU manager de commissioning en startup uitvoeren, zodat de processen zijn gevalideerd.

Kennis en ervaring

  • Ontwerp
  • Vergunningen
  • Engineering
  • Site management
  • Constructiemanagement

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen met EPC management? 
Neem contact op   Bekijk onze projecten