Om te zorgen dat je elektrische installatie veilig is en voldoet aan de gestelde normen, moet het professioneel worden onderhouden, gebruikt, geïnspecteerd en beheerd. Om daarvoor te zorgen, moet volgens NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (hoogspanning) een Installatieverantwoordelijke (IV’er) worden aangesteld.  

Als organisatie niet de vereiste technische kennis in huis? Geen probleem. Onze Installatieverantwoordelijken nemen dit uit handen. Op de manier die het beste bij jouw organisatie past. 

Waarom een Installatieverantwoordelijke aanstellen van CLAFIS? 

 • Altijd eerlijk en onafhankelijk advies 
 • De juiste persoon op de juiste plek. Projectmatig, gedetacheerd of als consultant  
 • Korte lijnen, snelle beslissingen 
 • Écht maatwerk. Samen kijken we naar de beste oplossing   

NEN 3140 

NEN-3140 geldt voor ieder bedrijf. Schade of een ongeluk dat met het aanstellen van een Installatieverantwoordelijke voorkomen had kunnen worden? Grote kans dat je verzekeraar het niet vergoedt.  

Door een Installatieverantwoordelijke aan te stellen kies je voor een veilige werkomgeving voor jouw collega’s en voldoe je aan de gestelde normen. 

Dit doet een Installatieverantwoordelijke 

Een installatieverantwoordelijke zorgt voor een veilige toestand van een elektrische installatie. Niet alleen door te onderzoek en onderhoud op technisch vlak, maar óók door de hele organisatie mee te nemen in hoe er veilig met de installatie gewerkt wordt. Bijvoorbeeld door middel van werkprocedures en het opleiden van intern personeel. 

De technische werkzaamheden van een Installatieverantwoordelijke

 • Elektrotechnische installaties 
 • Beoordelen van de ontwerptekeningen voor uitbreiding en renovatie
 • Elektrische arbeidsmiddelen zoals een vaatwasser en voeding van een laptop 
 • Onderhoud van elektrotechnische installaties & elektrische arbeidsmiddelen 
 • Laten uitvoeren van periodieke inspecties 
 • Herstellen van gevonden gebreken 

De organisatorische werkzaamheden van een Installatieverantw

oordelijke

 • Opstellen van werkprocedures voor bediening van de installaties 
 • Bepalen van een toegangsbeleid voor ruimten met elektrisch gevaar
 • Opleiden intern personeel  

Inzetten waar het nodig is 

Een Installatieverantwoordelijke van CLAFIS aanstellen kan voor verschillende onderdelen. Zo kun je een IV’er enkel aanstellen voor het onderzoek en advies, maar ook voor implementatie in de organisatie en het beheer. Liever van advies tot en met beheer en borging uit handen geven? Ook dat is natuurlijk mogelijk. 

Onderzoek en advies

We beginnen met het onderzoeken en toetsen van de aanwezige documenten. Hebben we de huidige situatie goed in beeld? Dan schrijven we een advies met oog op de toekomst. Hoe dit eruit ziet, is per bedrijf verschillend. Maar het uitgangspunt is altijd hetzelfde: een veilige werkomgeving voor jou en je collega’s.   

Implementatie van NEN3140 in de organisatie

Na het advies worden veilige werkmethoden ingevoerd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie vastgelegd. Is er binnen de organisatie nog niet de vereiste kennis? Dan zorgt de Installatieverantwoordelijke dat het personeel wordt opgeleid tot: 

 1. Voldoende Onderricht Persoon (VOP), geen opleidingseisen gesteld 
 2. Vakbekwaam Persoon (VP), E-opleiding minimaal WEB-niveau 2 
 3. Werk Verantwoordelijke (WV), E-opleiding minimaal WEB-niveau 4 
 4. Installatie Verantwoordelijke (IV), E-opleiding minimaal WEB-niveau 4 

Zo is de organisatie weer een stuk slimmer en blijven de installaties en middelen op veilig niveau. 

Beheer en borging

Na de implementatie, is het zaak de processen goed te beheren en borgen, alles volgens  “Veiligheidshandboek Bedrijfsvoering Elektrische Installaties NEN 3140”. De installatieverantwoordelijke stelt een meerjarig onderhoudsplan op en houdt doorlopend toezicht. Nieuwe collega’s? Die worden direct meegenomen en opgeleid. Ook bij uitbreiding of aanpassing van een installatie is de Installatieverantwoordelijke direct betrokken. 

Wij regelen installatieverantwoordelijkelijkheid voor

Opdrachtgevers Installatieverantwoordelijkheid CLAFIS

Installatieverantwoordelijke aanstellen? 

Een veilige installatie garanderen kan alleen met de juiste kennis en vaardigheden. Deze kennis niet in huis? Wij helpen je graag verder. Voor een specifieke fase, of om IV-schap bij je organisatie volledig voor onze rekening te nemen. We kijken graag met je wat het beste past.