Onze leefomgeving is altijd in beweging, steden en dorpen van duizenden jaren oud of nieuwkomers op het nieuwe land, elke stad gaat constant een transitie door. Ook nu staat de stad en haar landschap voor een transitie opgave. Technische innovatie, bevolkingsgroei en verduurzaming leggen meer en meer beslag op de veranderlijke leefomgeving.

CLAFIS ziet in de combinatie van de ingenieurskunst, stedenbouw en landschap een fascinerend en relevant perspectief voor het ontwerp vak. Wij bepleiten zowel een academische als technische benadering van de leefomgeving, gedreven door water- en energiesystemen, geografische data, slimme transportsystemen en demografische groei. Ontwerpen kan deze systemen en data ruimtelijk maken en daarmee in de ontwerpfase direct bijdragen aan een beter leefklimaat in de stad. Het bieden van slimme, technische oplossingen voor de uitdagingen van onze opdrachtgevers, dat is wat wij doen bij CLAFIS. Van concept tot eindproduct. Of het nu gaat om advies, engineering of projectmanagement. Wij gaan uit van het vinden van de beste oplossing voor onze klant.

CLAFIS Leefomgeving maakt gebruik van haar jarenlange expertise in de sectoren; energie, gebouwen, geo, infrastructuur en water gecombineerd met jonge ambitieuze stedenbouw- en landschapsontwerpers. Thema’s als Innovaties in techniek en data-gedreven kennis plaatsen wij gezamenlijk met ambitie en creativiteit naar de voorkant van stedenbouwkundig ontwerp, hierdoor ontstaan creatieve en maakbare plannen binnen de stedelijke schaal. Dit resulteert in een brede kennis van actuele thema’s als; klimaatadaptatie, hittestress, inclusieve stad, maatschappelijke vraagstukken, stedelijk metabolisme, energie-keten ontwerp, mobiliteiten concepten en projectontwikkeling in combinatie met het stedelijk en landschappelijk ontwerp vakmanschap. Zo werkt CLAFIS aan toekomstbestendige perspectieven voor de gebouwde omgeving met bijbehorende stedenbouw van visies, verdichtingsstrategieën, kwaliteitsplannen, en programmatische invulling.