Ondergrondse Infrastructuur

Ondergrondse Infrastructuur (kabels en leidingen) zijn onlosmakelijk onderdeel bij elke ruimtelijke ontwikkeling. De beschikbaarheid van dit ondergrondse netwerk vraagt meer dan ooit om een zorgvuldige en gecoördineerde aanpak. Zeker nu het steeds drukker wordt in de ondergrond. Het specialistenteam Ondergrondse Infrastructuur van CLAFIS heeft alle kennis in huis om je naar een passende oplossing te adviseren en begeleiden. 

 Op deze pagina lees je dat:

 • We je ondersteunen bij beleid, aanleg, inrichting, verleggen, beheer en onderhoud van Ondergrondse Infrastructuur
 • Je bij ons ons specialisten vindt op het gebied van beleid, coördinatie, ontwerp, onderzoek, omgevingsmanagement en projectmanagement
 • Je met CLAFIS een partner aan boord haalt die gewend is om multidisciplinair te denken en te werken

Veelzijdige kennis van Ondergrondse Infrastructuur

Van glasvezelnetwerk, gasleidingen, tot de bedrijfsriolering. Goed om te weten dat je bij CLAFIS een beroep kunt doen op een team dat specialistische kennis rondom Ondergrondse Infrastructuur samenbrengt. Of het nu gaat om beleid, coördinatie, aanleg, inrichting, onderhoud of beheer: we hebben de engineers en de adviseurs in huis die je in elke projectfase (initiatief tot oplevering) verder helpen bij jouw zorg voor Ondergrondse Infrastructuur. Op onderdelen, of voor het hele pakket. Schakel ons in voor:

 • Beleid (Verordeningen en Beleidsregels)
 • Onderzoek
 • Coördinatie verleggingen
 • Risicoanalyses
 • 3D-Ontwerp
 • Juridisch advies
 • Omgevingsmanagement en vergunningen
 • Projectmanagement

Raakvlakken, kansen en risico’s

Daarnaast haal je met CLAFIS een specialist aan boord die gewend is om in multidisciplinaire en complexe projecten te werken. Dit betekent dat we niet alleen oog hebben voor de technische kant van het verhaal. We zien ook de raakvlakken, de kansen en de risico’s. Kennis die van pas komt wanneer Ondergrondse Infrastructuur samenvalt met andere werken. Of in de afstemming met stakeholders.

Lokale kennis

Het werken aan Ondergrondse Infrastructuur vraagt om lokale kennis. Van de ondergrond, ontwikkelingen maar ook van wet- en regelgeving. Zo zie je lokaal bijvoorbeeld grote verschillen in procedures en vergunningsaanvragen. Met vestigingen in heel Nederland, heeft CLAFIS die kennis in huis en vinden we altijd een oplossing. We zijn op lokaal niveau bekend met bevoegde gezagen, overheden en lokale partijen. Ook dit zorgt ervoor dat we in jouw kabel- en leidingproject meerwaarde bieden.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

In CLAFIS tref je een bureau dat werkt volgens de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Dit zie je terug in onze oplossingen rondom Ondergrondse Infrastructuur. We werken met de nieuwste technieken, op basis van de nieuwste inzichten. Denk aan 3D-ontwerppaketten, grondradar en digitale tools voor data-, project- en omgevingsmanagement. Met CLAFIS kiest je bovendien voor duurzaam.

Meer weten over onze hoe we je kunnen ondersteunen bij technische projecten? 
Neem contact op   Bekijk onze projecten