QHSE

QHSE, Quality Health Safety Environment, een onmisbaar element in de bedrijfsvoering van iedere werf of rederij. Waar vroeger kwaliteit en veiligheid speerpunten waren, is tegenwoordig de gezondheid van de medewerker en het milieu minstens zo belangrijk.

Ook op het gebied van deze expertise is CLAFIS actief. Vastlegging van protocollen, onveilige situaties aan boord oplossen, maar ook oog hebben voor de omgeving en het milieu. Onze specialisten verstaan de taal aan boord en op de Werf en kunnen daar snel op acteren.

Kennis en ervaring

  • Milieu wet en regelgeving
  • Veiligheids wet en regelgeving
  • Praktijk ervaring aan boord of op een werf
  • Pragmatisch