Sitebased teams

CLAFIS past met regelmaat een hybride vorm van dienstverlening toe. Zodoende bepalen we altijd samen met de opdrachtgever wat voor het project nodig is en hoe en waar onze specialisten het werk uitvoeren. Indien het project vraagt om een projectteam op locatie, bieden wij de mogelijkheid te werken met sitebased teams. Omdat dit team on site werkt, is het goed in staat effectief af te stemmen met stakeholders en zorg te dragen voor draagvlak bij betrokkenen.

We zijn goed in staat om vanuit onze engineeringsafdeling de projecten en projectmanagers te ondersteunen. Wij geloven echter dat voor een optimale dienstverlening én draagvlak, de samenwerking en het overleg met de klant essentieel is.

CLAFIS heeft een eigen visie hoe projecten aan te vliegen. Flexibiliteit is hierin essentieel. We noemen dit ‘fit for purpose’. De projectmanager is de regisseur voor het gebruik van CLAFIS als de flexibele schil en kenniscentrum. De opdrachtgever houdt zelf regie op het programma.

Kennis en ervaring

  • Projectmanagement
  • Engineering
  • Constructiemanagement
  • CSU