Vastgoed

Vastgoed heeft een belangrijke functie in de economie door zijn schaarste, duurzaamheid en hoge waarde. Omdat deze expertise noodzakelijk is voor de mens worden er veel middelen besteedt aan het verkrijgen en onderhouden van vastgoed.

CLAFIS ondersteunt vastgoedeigenaren op diverse vlakken. Van strategisch beleid tot operationeel beheer. Wij kijken samen met de opdrachtgever naar wat de beste oplossingen zijn voor de uitdagingen die er liggen. Dat geldt in het voortraject door bijvoorbeeld het opstellen van een programma van eisen waarbij gelijktijdig naar total cost of ownership (TCO) wordt gekeken. Ook verderop in het proces voegen wij waarde toe door bijvoorbeeld het opstellen van een meerjarenonderhoudsbegroting.

Kennis en ervaring

  • Property management
  • Asset management
  • Contractmanagement
  • Meerjarenonderhoudsplannen
  • Organisatie beheer
  • Aankoopkeuringen TDD
  • PVE en ontwerp
  • Aanbesteding en gunningsbegeleiding
  • Bouwmanagement

Meer weten over hoe we je kunnen ondersteunen bij vastgoed projecten?
Neem contact op   Bekijk onze projecten