28 oktober 2019 Nieuws

DRIE CLAFISTEN OVER DE TOEKOMST VAN CLAFIS
Sectormanagers Bob Schipper, Ruud Rooijakkers en Sandro Lisci hebben een heldere visie op de toekomst. Ze willen dat CLAFIS het meest aantrekkelijke ingenieursbureau in de markt en dé kennisfabriek in haar soort wordt. Hoe? Zet de heren bij elkaar aan tafel en er ontstaat een diepgaand gesprek waarin alles aan bod komt.

Verbreding van de dienstverlening

Als je als organisatie breed inzetbaar bent, heeft iedereen daar baat bij. CLAFIS heeft haar diensten de afgelopen jaren dan ook flink doorontwikkeld. Marktverbreding en een bredere dienstverlening geven de collega’s nieuwe mogelijkheden om op verschillende manieren aan projecten te werken: gedetacheerd zijn of betrokken worden bij bijvoorbeeld het verrichten van ingenieursdiensten. Gevolg is dat ze onderling meer kennis kunnen delen en de klanten maatwerk kunnen bieden. Win-win!

Advies en inhouse engineering

‘De vraag naar een bredere dienstverlening kwam zowel vanuit de organisatie als daarbuiten. Extern vroegen klanten CLAFIS regelmatig om mee te denken over bredere vraagstukken. Intern gaven collega’s aan het leuk te vinden om ook op andere manieren betrokken te zijn bij de organisatie’, legt Sandro uit. Dus geeft CLAFIS nu ook advies, biedt ingenieursdiensten aan en doet aan inhouse engineering.

Inzicht in de klant en onderlinge kennisdeling

Van dit laatste is Team Wegen en Kunstwerken een mooi voorbeeld. Voorheen werden deze collega’s gedetacheerd. Nu pakken ze projecten zelf op, werken ze samen vanuit de vestiging in Heerenveen en zijn ze bijvoorbeeld nog enkele dagen per week bij de klant. Ze krijgen daarmee inzicht in de cultuur en werkwijze van de klant en nemen die informatie mee naar kantoor waar ze die met andere collega’s delen. Zo leert iedereen ervan.

De klant is leidend

CLAFIS heeft de ambitie om haar verschillende ingenieursdiensten nog verder door te ontwikkelen. Bob: ’Het ligt er maar net aan wat het beste bij de klant past. Dat is leidend, dat is onze kracht. We luisteren, kijken samen naar het op te lossen vraagstuk en geven onafhankelijk advies. Omdat we niet vastzitten aan processen of systemen zijn we flexibel in het bieden van maatwerkoplossingen. Dat is ook fijn voor de collega’s. Er staat minder druk op projecten.’

‘We kijken naar de ambitie van onze mensen, maar focussen ons ook op dat waar de markt om vraagt.’

Drie focussectoren

Met de verbreding van de dienstverlening werd het de heren gauw duidelijk hoe belangrijk het is om te weten waar je focus ligt. Wat doe je wel en wat doe je niet? Ruud: ‘Er is gekeken naar welke klanten we bedienen, welke kennisbehoefte deze klanten hebben en welke kennis onze medewerkers hebben. Vervolgens hebben we deze klantgroepen geclusterd en ingedeeld in drie sectoren. Sectoren die niet conjunctuurgevoelig zijn, want CLAFIS wil een stabiele werkgever blijven.’ Bob heeft de sector Infrastructuur, Gebouwen en Water onder zijn hoede, Sandro gaat over Food, Pharma en Chemie en Ruud is verantwoordelijk voor Energie.

De sectormanagers komen regelmatig bijeen voor overleg. Ruud: ‘Afwisselend focussen we ons op ontwikkelingen in de markt en op kennisontwikkeling bij onze medewerkers. Hiermee kunnen we snel inspelen op de (veranderende) vraag bij onze klanten binnen een sector.

‘We luisteren, denken mee en geven onafhankelijk advies.’

Nieuwe klanten

Vanuit de sectoren trekken de sectormanagers gezamenlijk op met de commercieel projectmanagers in het bedienen van bestaande klanten. Daarnaast is er een ambitie om het aantal klanten uit te breiden. ‘Maar’, zegt Ruud, ‘groei is een gevolg van kwaliteit. Dus laten we eerst aan onze bestaande klanten zien dat we meer kunnen dan voorheen, dat onze dienstverlening op orde is en dat we betrouwbaar zijn. Die referentie is dan weer te gebruiken richting nieuwe klanten.’

Vijftien focusexpertises

Er zijn bovendien vijftien focusexpertises ingericht die CLAFIS toegevoegde waarde geven. Bob: ‘Doordat we ons bewust focussen op de genoemde sectoren en de klanten die binnen deze sectoren vallen, zijn we niet alleen goed op de hoogte over welke kennis onze collega’s beschikken, maar weten we ook steeds beter waar de markt behoefte aan heeft. Op basis daarvan zijn de expertises bepaald en met deze in ons achterhoofd halen we gericht nieuwe collega’s binnen die mee kunnen helpen onze groeiambitie waar te maken.’ Sandro: ‘Daarbij kijken we natuurlijk ook naar de ambities van onze eigen mensen. Persoonlijke ontwikkeling – onder andere met behulp van onze Bouwstenen, onze interne ontwikkelorganisatie – wordt altijd aangemoedigd én we houden rekening met de wensen van onze collega’s bij de zoektocht naar nieuwe projecten.’