10 december 2018 Nieuws

De Geo-sector ontwikkelt zich binnen Ingenieursbureau CLAFIS als volwaardig dienstverlener binnen de Geo-sector en heeft veel kennis op het gebied van Geo-informatievoorziening. Omdat onze expertise het gehele Geo-domein beslaat, benaderen wij de vraagstukken van onze klanten met een brede blik.

Onze specialisten hebben ruime ervaring op de processen bij onze klanten waar ruimtelijke informatie wordt toegepast. Denk daarbij aan de sectoren Energie, Infrastructuur, Gebouwen en Water.

De wereld om ons heen is continu aan verandering onderhevig. Wij geloven in de toegevoegde waarde van ruimtelijke informatie om onze leefomgeving beter te begrijpen. CLAFIS werkt samen met haar klanten aan de borging van de kwaliteit van hun Geo-informatie. We helpen met een efficiënte Geo-informatievoorziening en ontwikkelen hiervoor nieuwe toepassingen.

Onafhankelijk

CLAFIS specialisten zijn kennisbrengers en adviseren organisaties onafhankelijk op de gebieden organisatie, informatie en applicatie. Wij richten ons op de procesinrichting om Geo-basisregistraties en Geo-registraties te muteren, beheren, koppelen, analyseren en te visualiseren. Onze expertise is inzetbaar bij de coördinatie en het interim management van een Geo-afdeling.

Onze adviseurs ondersteunen onder andere bij:
• het herijking van het applicatielandschap;
• het stroomlijnen en afhandelen van de Geo-datastromen;
• het beheer van Geo-informatie in combinatie met zaakgericht werken (DIV);
• het opstellen van een Geo-beleidsplan;
• alle facetten van de implementatie van Geo-informatiesystemen.

Data op orde

In de gehele Geo-informatie procesketen van ontwerp, realisatie, inwinning, beheer, gebruik en assetmanagement is een goede kwaliteit van de data in een basisregistratie noodzakelijk. Volledigheid, bruikbaarheid en toepasbaarheid is onlosmakelijk verbonden met het juist gebruik van deze data. Nog meer geldt dit op het moment dat deze data in samenhang gebruikt gaat worden. Data op orde is hierbij van wezenlijk belang en biedt daarvoor de juiste dienstverlening. Naast Geo-data op orde kan CLAFIS ondersteuning bieden in de diensten Geo-zaakgericht, Geo-omgeving en Geo-linked data.

Meer weten over Geo-informatie

Bekijk de expertisepagina Geo-informatie of neem contact op via 035 203 102 28