13 april 2017 Nieuws

Eind vorig jaar heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor ingenieursdiensten bij de Provincie Overijssel.

De provincie Overijssel heeft middels deze aanbesteding een raamovereenkomst gesloten met meerdere opdrachtnemers voor het uitvoeren van diverse ingenieursdiensten. CLAFIS is raamcontractant bij de provincie Overijssel geworden voor de volgende ingenieursdiensten:

  • Kabels en leidingen  (Coördinatie kabels en leidingen)
  • Ruimtelijke Ordening en Vergunningen (Ruimtelijke vraagstukken en Fysieke leefomgeving)
  • Assets (Wegen/vaarwegen en Installaties)