20 september 2018 Nieuws

‘Bram on Tour! … Wat een vreselijke kreet, maar toe maar. Het dekt de lading.’ Bram van Hees oogt relaxed en vrolijk als hij de plannen voor de komende jaren aan zijn collega’s presenteert. Begrijpelijk, want na een intensieve periode van herstructurering wordt de weg naar boven met volle energie vervolgd! De kersverse algemeen directeur van CLAFIS heeft de afgelopen weken tijdens zijn ‘tournee’ langs de verschillende kantoren van het ingenieursbureau medewerkers in interactieve sessies meegenomen op het vernieuwde pad dat ingeslagen is.


‘Het eigen ondernemerschap in de regio heeft ons groot gemaakt’

Bevlogen kroonprins
Interactief is meteen een eerste goede term om Bram mee te duiden. Geen eenrichtingsverkeer in communicatie als het aan hem ligt. De dialoog aan gaan, informatie uit de hele organisatie halen, verantwoordelijkheid bij iedereen en eigen ondernemerschap zijn zo een paar uitgangspunten die de visie van Bram typeren. De jonge directeur, Bram heeft pas 37 verjaardagen gevierd, begon zijn carrière bij CLAFIS ruim elf jaar geleden als projectcoördinator. Hij wist zich met zijn mensgerichte en bevlogen houding vrij snel op te werken tot vestigingsmanager en kreeg van CLAFIS oprichter Bert Jonker een aantal jaren geleden al de titel kroonprins. Toen Bert in de eerste helft van 2017 besloot een eerste stap terug te doen in de dagelijkse uitvoering werd Bram benoemd tot operationeel directeur. Sinds eind juni van dit jaar vormt hij samen met financieel directeur Yme van der Wal het nieuwe directieteam van CLAFIS waarmee zij het roer over hebben genomen van Bert die zich momenteel toelegt op het opzetten van een Amerikaanse vestiging van CLAFIS in New York.

Ondernemerschap in de regio
Het CLAFIS dat zo’n veertien jaar geleden onder Bert het levenslicht zag, is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen organisatie. De profilering van technisch detacheerder ligt ver in het verleden en ook de term ‘projectenbureau’ is de organisatie inmiddels ontstegen. CLAFIS concurreert al geruime tijd volop met de ingenieursbureaus. De sterke wortels en het ondernemerschap in de regio zijn de basis van de solide organisatie. ‘Het eigen ondernemerschap in de regio leggen heeft ons groot gemaakt. Daar waar veel van onze concurrenten voor centralisatie gingen, bleven wij geloven in de kracht van vruchtbare regiokantoren met specifieke karakters verspreid over het land. Die werkwijze zal ook niet veranderen in de toekomst. De uitdaging van deze opzet zit ‘m wel in behoud van een eenduidig karakter. Er wordt veel van onze samenwerkingscapaciteiten gevraagd, maar laat samenwerken nou diep in ons DNA geworteld zitten.’

Klantgericht
In het verleden richtte CLAFIS de pijlen vooral op groei van de organisatie. ‘We kunnen ons inmiddels door het vet dat we op onze botten hebben permitteren de focus te verschuiven van kwantiteit naar kwantiteit in combinatie met kwaliteit. Verdere groei is zeker noodzakelijk om het bedrijf gezond te houden en om aan onze eigen ambities te voldoen zien we die groei met name verwezenlijkt in de aanname van hbo en wo geschoolde collega’s.’ Dit heeft ook een verschuiving in de klantportfolio tot gevolg. Daar waar CLAFIS in het verleden veelal zaken deed met het mkb werkt het bedrijf nu samen met grote landelijke opdrachtgevers als Friesland Campina, Alliander, Gasunie, Rijkswaterstaat en een groot aantal provincies. ‘Overigens wel op een wezenlijk andere manier dan veel andere bureaus. We luisteren goed naar de uitdagingen van onze opdrachtgever, diepen de vraagstukken uit en geven advies. We werken klantgericht. Daar waar wij de oplossingen kunnen leveren doen we dat ook. De vorm, bijvoorbeeld aannemen, regie of detacheren is voor ons ondergeschikt aan de oplossing. Moet de oplossing ergens anders gezocht worden, dan regelen we dat ook. Waar wij voor waken is dat we onze eigen bedrijfsvoering opleggen aan de klant zoals vele andere bureaus nog wel doen.’

Ambitie
De opwaartse spiraal waar CLAFIS zich in bevindt is nog lang niet ten einde kijkende naar de meerjarenplanning die overigens als leidraad dient en niet als ijzeren wet. ‘De wereld om ons heen verandert tenslotte voortdurend. Onze stip op de horizon beweegt dan ook mee met de ontwikkelingen om ons heen.’ De ambitie van de organisatie is echter duidelijk. CLAFIS wordt het meest aantrekkelijke ingenieursbureau. Op alle fronten. In cijfers? ‘Eind 2024 staat CLAFIS in de Top 10 van ingenieursbureaus in Nederland. Nog veel belangrijker; we hebben tegen die tijd topnoteringen als Beste Werkgever, Vitaalste Bedrijf en Meest Duurzame Organisatie. We willen bovendien een autoriteit zijn op de kennisgebieden die we in huis hebben. Een voorbeeld in de branche. Niet alleen als kennisorganisatie en niet alleen vanwege de kwaliteit die wij leveren, tegen marktconforme tarieven! We zijn een autoriteit vooral ook om de wijze waarop wij dit met elkaar doen. Om ons sterke werkgeverschap, het dito werknemerschap, om onze open cultuur, het eigen ondernemerschap en om het vertrouwen dat wij elkaar geven.’

De kracht van samen
De hamvraag blijft dan hoe deze mooie ambities bereikt gaan worden. ‘Vanuit een landelijk dekking, dat ten eerste. Op korte termijn openen we onze achtste Nederlandse vestiging in Eindhoven. Plannen voor een vestiging in Limburg zijn bovendien niet uitgesloten. Daarnaast gaan we voor maximale kennisdeling tussen onze collega’s. Daar ligt de prioriteit en ontwikkeltrajecten hiervoor zijn inmiddels een ‘must-have’ in plaats van een ‘nice-to-have’ binnen onze organisatie. Ook onze stafdiensten Finance & Control, HR en Marketing & Communicatie gaan zich meer en meer ontwikkelen van ondersteunende en uitvoerende afdelingen naar interne consultants op hun vakgebied. Ondernemen is en blijft bovendien vanzelfsprekend binnen CLAFIS. De verantwoordelijkheid voor ontwikkeling ligt in de operatie en we streven dan ook naar zo min mogelijk managementlagen. Tot slot gaan we voor het uitbouwen van onze partnerships. Wij geloven in de kracht van samenwerken. Niet alleen binnen onze organisatie en met onze klanten, maar ook zeker met onze concullega’s. Samen komen we tot de beste oplossingen voor de uitdagingen van de toekomst.’

Meer weten over CLAFIS of over de carrière mogelijkheden bij ons?
Kijk op werkenbijclafis.com of bekijk onze droomambitie