25 mei 2018 Persberichten

CLAFIS Ingenieus betreurt het vertrek van schaatscoach Jillert Anema en zijn team uit de schaatscoalitie die opereert onder Stichting Windkr88. CLAFIS deed een toezegging richting het team om de sponsoring in ieder geval te continueren tot 2019. Verschil in inzicht rondom de inrichting van dit partnerschap heeft echter tot een discussie geleid tussen de coach en de schaatsers enerzijds en de stichting anderzijds met opzegging van het vertrouwen in de samenwerking door de coach en schaatser Jorrit Bergsma tot gevolg.

In deze verklaring wil CLAFIS directeur Bert Jonker laten weten dit slotakkoord erg jammer te vinden. ‘Ik heb een groot hart voor de schaatssport en ben met passie deze coalitie aangegaan. Vier jaar lang ondersteunde CLAFIS met plezier en warmte de eigen sporters van deze coalitie. Het is een verlies voor alle betrokkenen dat het zo moet eindigen. Dat doet naar mijn gevoel en het gevoel van mijn organisatie absoluut geen recht aan de mooie samenwerking die wij vier jaar lang hebben gehad.’

Bert Jonker zet zich al jaren intensief in binnen de sport. Niet alleen als sponsor van het merkenteam, maar onder andere ook als lid van de convenantgroep die een duurzame verbetering van het schaatsen voor ogen heeft. ‘Ik ben van mening dat de schaatswereld vervuild is geraakt door persoonlijke belangen en door onrealistische verwachtingen. Om de sport in Nederland, maar ook internationaal gezien, een stevige nieuwe basis te geven dienen we weer terug te gaan naar normale verhoudingen. Ik heb in het verleden al meermaals mijn ideeën geschetst over onder andere de zogenaamde werkgevers/werknemers basis. Zo ben ik ook de verdere toekomst van onze schaatscoalitie ingestoken. Natuurlijk is het aan eenieder om daar zijn of haar gedachten bij te hebben en zo heeft ook iedere betrokkene het recht en de vrijheid om hier wel of niet in mee te gaan.

Jonker beraadt zich nu op zijn toekomst als sponsor. Wat hem betreft is het niet uitgesloten dat hij zich voor het schaatsn blijft inzetten. ’Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik persoonlijke betrokkenheid, talentontwikkeling en internationalisering belangrijk vind. Mocht ik verder gaan in de ondersteuning van deze mooie sport dan zal dat ook de basis van een samenwerking zijn.’