02 november 2017 Persberichten

CLAFIS Ingenieus is een lidmaatschap aangegaan met het foodnetwerk Innofood. Hét foodnetwerk in het Oosten van Nederland waar naast CLAFIS onder anderen ook foodgiganten Johma, Zuivelhoeve, Zwanenberg, Bolletje, Grolsch en Aviko deel van uit maken. Het lidmaatschap past uitstekend binnen de groeiambitie van CLAFIS binnen de Oostelijke Foodsector.

Innofood behartigt de belangen van bedrijven die in de voedings- en genotmiddelenindustrie actief zijn. Hieronder vallen bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van verwerkende industrie, met uitzondering van de primaire sector, toeleveranciers en retail.

Innofood wil dit doel bereiken middels:

  • het initiëren, ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve projecten in de regionale voedings- en genotmiddelenbranche;
  • het organiseren van themabijeenkomsten en dergelijke;
  • het mede vormgeven aan een regionale (kennis) infrastructuur om te kunnen inspelen op opleidingsbehoeften,
  • arbeidspoolvorming, kennisuitwisseling, etc.;
  • het bieden van informatie voor en door regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • het stroomlijnen van alle initiatieven gericht op de regionale voedings- en genotmiddelenindustrie;
  • alle overige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

CLAFIS maakt deel uit van de vakgroep Operations. Deze bestaat uit leidinggevenden in de productie binnen alle voedingsmiddelenbedrijven die lid zijn van Innofood. Het doel van de vakgroep is actuele thema’s en trends te bespreken die nauw gerelateerd zijn aan productie. Denk hierbij aan nieuwe technologie, (interne-) logistiek, energie- en waterbesparing, besluitvorming rond innovatietrajecten, etc.