25 oktober 2018 Nieuws

Zaterdagnacht wordt voor de 14e keer de Nacht van de Nacht gehouden, een landelijk initiatief om de duisternis in Nederland op de kaart te zetten. CLAFIS Ingenieus is een groot voorstander van deze duurzame gedachte en dooft dan ook alle verlichting in, op en aan haar kantoren deze nacht. Hiermee vragen we, net als de andere ruim 43.000 deelnemers, aandacht voor de vele lichtvervuiling in ons land. Het overmatig en onnodig gebruik van licht heeft een grote invloed op de maatschappij, hierbij valt te denken aan gevolgen bij de mens, maar ook flora, fauna en zelfs de economie worden hier negatief door beïnvloedt.

Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Door het toenemende gebruik van licht worden onze nachten er alleen maar lichter op en wordt de ‘donkere nacht’ steeds schaarser in een dicht bevolkt land als Nederland. Bioritmen raken verstoord. Sinds we in huishoudens elektriciteit en lampen zijn gaan gebruiken zijn we gemiddeld 1,5 uur per nacht minder gaan slapen. Deze verstoring van ons natuurlijke ritme, in combinatie met stress en andere negatieve factoren in de leefomgeving zoals luchtvervuiling wordt de gezondheid van de mens en dier flink aangetast.

Onze samenleving streeft naar een 24-uurs economie waarbij werken, leven en recreëren ook in de nachtelijke periode plaats moet kunnen vinden. De noodzakelijke verplaatsing van de mens tussen de verschillende locaties vindt in deze 24-uurs economie vaak in de donkere periode van de dag plaats. Individuele veiligheid speelt een belangrijke rol in het economisch systeem. Daarnaast dienen mensen zich bij de verplaatsing ook te kunnen oriënteren in de omgeving. Ook de beveiliging van bedrijven vereist goede verlichting die controle van panden en terreinen mogelijk maakt. Economisch gezien wordt verlichting in de donkere periode van de dag dus belangrijk en zelfs noodzakelijk geacht. Er zijn echter ook negatieve economische effecten te noemen met betrekking tot verlichting. Besparing op energie is een doel van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Voor veel afnemers van energie zijn de ‘milieuvriendelijke’ aspecten meestal niet van doorslaggevend belang, maar in de concurrentiestrijd tussen bedrijven wordt dit steeds vaker een aandachtspunt.

Ons Expertiseteam ‘Verlichting’ houdt zich dagelijks bezig met advisering over deze aspecten. Van een klein verlichtingsplannetje voor een enkele straat in de gemeente Loppersum tot en met de contactvorming voor de nieuwe snelwegverlichting op de A12, de A27 en de A28 rond Utrecht. Welke schaalgrootte onze projecten ook hebben, altijd zullen de duurzaamheidsaspecten energieverbruik en de hoeveelheid lichthinder en lichtvervuiling meegenomen worden in de advisering. Dat doen we voor overheden, bedrijven en particulieren. Daarmee wil CLAFIS ook een bijdrage leveren aan de duurzaamheid in Nederland. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze inspanningen voor het Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties inzake de verduistering van het gebied rond Werelderfgoed Waddenzee.

Wilt je weten wat jij kan doen om de lichtvervuiling terug te dringen en de kwaliteit van de duisternis te bewaken? Neem dan contact op met ons Expertiseteam Verlichting of kijk op de expertisepagina.