De ontwikkeling van jacht- en scheepstechniek, veranderingen in wet- en regelgeving. Ze maken bouwprojecten tot complexe puzzels. Zeker bij de nieuwbouw en retrofit van jachten en schepen waar in korte tijd veel kennis en kunde bijeenkomt. Met een maritiem specialist van CLAFIS aan boord, houd je grip op een project: van ontwerp tot de bouw.

Op deze pagina lees je dat:

  • de maritieme specialisten van CLAFIS je van a tot z ondersteuning bieden bij jacht- en scheepsbouwprojecten: nieuwbouw en retrofit;
  • CLAFIS gespecialiseerd is in het 3D-ontwerpen van nieuwe schepen en bouwpakketten;
  • je met onze projectmanagers voor een strak bouwproces zorgt en grip houdt op kosten, planning en kwaliteit.

Jacht- en scheepsbouw: techniek en proces

Jacht- en scheepsbouwprojecten zijn complexe puzzels. Het ontwerp en de techniek vraagt om hoogwaardige kennis en slimme keuzes. Maar ook de uitvoering is topsport. Want hoe houd je (met de inbreng van meerdere partijen en leveranciers) grip op planning, budget en kwaliteit? Met CLAFIS breng je niet alleen de technische kennis aan boord, maar ook de knowhow om scheepsbouwprojecten naar een goed resultaat te loodsen.

3D-Ontwerp en engineering van schepen

Je kunt onze specialisten inschakelen voor het ontwerp van nieuwe schepen en bouwpakketten. Dit doen we aan de hand van voorontwerpen. Door te ontwerpen in een 3D-omgeving bieden we je maximaal inzicht. Knelpunten, raakvlakken en ontwerpfouten brengen we in een vroeg stadium boven water. Dat resulteert in een tekenpakket en specificaties die de basis vormen voor een soepele realisatie.

Jacht- en scheepsbouw: projectmanagement

Daarnaast kun je een beroep doen op onze maritieme projectmanagers. Zij zorgen van a tot z voor een strak georganiseerd proces. In een team van lead-engineers, project engineers en strategische inkopers, zorgen zij voor verbinding. Van planning, documentatie tot de kwaliteitscontroles. We kijken kritisch mee, geven adviezen en staan in elk project voor jouw belang. Resultaat? Een jacht- en scheepsbouwproject dat van a tot z klopt en binnen budget en planning wordt gerealiseerd.