CO2-reductie middels het Sustainable Plant Design

Het kabinet wil dat Nederland in 2050 klimaatneutraal is. Daarom heeft het kabinet een klimaatdoel gesteld voor 2030 voor de vermindering van CO2-uitstoot van minstens 55%. In de industrie en de mobiliteit is het afgelopen jaar vooruitgang geboekt in de concrete uitwerking van beleidsmaatregelen. Bij de grote industrie zorgt de CO2-heffing in combinatie met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie (SDE++) voor een trendbreuk in de verwachte broeikasgasuitstoot. Het lijkt er dus op dat het gestelde doel qua CO2-reductie niet realistisch is. Dus… CLAFIS zet een tandje bij! Vanuit het Sustainable Plant Design werken wij naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering binnen de industrie. Gasloze of gasarme processen zijn meer mogelijk dan gedacht!

Duurzame ambitie ‘Project Moon’ uniek in Nederland

Project Moon gaat uit van een volledig gasloos productieproces en draait straks helemaal CO2- en stikstofloos. Zuivelproducent Ausnutria heeft CLAFIS de opdracht gegeven de utilities zodanig te ontwerpen dat de nieuwe fabriek in Heerenveen zo groen mogelijk functioneert: gasloos, elektrisch en zonder enige stikstofbelasting. Een uniek project.

”Een volledig gasloze melkpoeder fabriek is in Nederland een unicum.”

Voor Ausnutria wordt dit een primeur. Jelte Smits, projectleider van Ausnutria, “Een volledig gasloze melkpoeder fabriek is in Nederland een unicum – ik vermoed zelfs wereldwijd. De technieken die we gebruiken zijn niet nieuw, maar de schaal waarop we ze toepassen en integreren, dat is nog niet eerder vertoond.” Door vernuftige engineering bedraagt de elektriciteitsbehoefte in de nieuwe fabriek straks nog maar een derde van wat gangbaar is.

Bekijk Project Moon

Omrin bespaart ruim 300.000 Nm3 aardgas per jaar

Waar iets wordt verbrand, ontstaat aanslag op de wanden van filters en luchtkanalen. Met als gevolg dat de eindtemperatuur niet wordt gehaald en de afvalverbranding niet optimaal verloopt. De ploegleiders van afvalverwerker Omrin bedachten zelf een slimme oplossing voor een kostbaar onderdeel van de afvalverbranding en schakelden CLAFIS in om te berekenen of deze oplossing haalbaar en veilig zou zijn.

Om de verbrandingsketel te kunnen stoken, is er afval en lucht (zuurstof) nodig. Die lucht wordt uit de afvalbunker gezogen en gaat vervolgens door de luchtvoorverwarmer (LUVO). Dit wordt met warmtewisselaars gedaan om het verbrandingsproces te verbeteren. Doordat er ongefilterde lucht wordt aangezogen, worden de warmtewisselaars vervuild met stof door de vettigheid in de lucht. Het gevolg is dat de eindtemperatuur niet wordt gehaald en de afvalverbranding niet optimaal zal zijn.

Is de slimme oplossing voor Omrin haalbaar en veilig? Zeker! Terugverdientijd? Minder dan een jaar.

Bekijk Project Omrin

Samenwerken met CLAFIS

In de ingenieurswereld staat CLAFIS bekend als een partner die letterlijk schouder aan schouder werkt met de opdrachtgever. Het zijn de mensen die het ‘m doen bij CLAFIS. Vol passie en gedrevenheid resultaat behalen, daar gaan we voor. We zoeken continu naar manieren om de toegevoegde waarde van onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wil jij ook samenwerken met CLAFIS? Neem dan contact met ons op!