Een dynamisch en mensgericht technisch adviesbureau met een sterk verankerd netwerk in heel Nederland, dat is CLAFIS Ingenieus.

Onze advies- en ingenieursdiensten zetten wij in binnen drie focussectoren. Sinds de oprichting in 2004 ontwikkelen wij ons continu. Inmiddels werken wij met ruim 400 Clafisten vanuit zes vestigingen verspreid over het land aan diverse mooie projecten. Wij zijn er trots op dat wij ons tot de top 17 van Nederlandse ingenieursbureaus mogen rekenen. Maar we zijn nooit klaar! CLAFIS streeft ernaar het meest aantrekkelijke ingenieursbureau te zijn. Voor al onze collega’s en al onze klanten. Dát is onze ambitie.

Landelijke dekking, regionaal gevestigd

CLAFIS is altijd dichtbij. Met onze advies- en ingenieursdiensten werken wij in drie focussectoren: Food, Pharma, Chemie, Maakindustrie; Infrastructuur, Gebouwen en Water; Energie. Sinds 2021 is CLAFIS op die manier georganiseerd. Door sectorgericht te denken in plaats van het traditionele denken vanuit regionale vestigingen, creëren we synergie. Een bewuste strategische switch met een win-winsituatie voor onze opdrachtgevers en professionals.

Als technisch adviesbureau brengen we meerwaarde vanuit expertise en specialisaties. Sectormanager Henry Boelens: ‘We verbinden onze regionale kennis. Dit levert op landelijke schaal vak- en expertisegroepen op. Daarmee kunnen we klanten met specifieke behoeftes op de beste manier tegemoetkomen’.

Technische specialisten en partners met ervaring

Het meest aantrekkelijke. Daar waar het gaat om multidisciplinaire oplossingen voor ingenieuze vraagstukken én op het gebied van partnerschap. Wij voegen waarde toe door de verbindingen die wij leggen. Samen met onze klant en samen met onze collega’s streven wij naar succes. Onze kracht, de kennis en kunde van onze mensen, is hierin altijd de sleutel!

Onze technische specialisten zijn altijd op zoek naar de beste oplossing voor het vraagstuk van opdrachtgevers. We werken voor de meest interessante en uiteenlopende opdrachtgevers. Van overheden, Rijkswaterstaat en waterschappen tot en met bekende namen en bedrijven in de drie sectoren waarin we werkzaam zijn. Clafisten doen overal met veel plezier ervaring op, zowel intern als extern, en geven die kennis ook weer door aan elkaar door middel van werkgroepen, workshops en kennissessies.

Complexe en integrale vragen van onze klanten kunnen wij daardoor beter beantwoorden. Voor tenders en aanbestedingen werken we graag samen met partners uit andere ‘kennis niches’. De klant heeft altijd behoefte aan het beste. Maar als technisch adviesbureau kun je niet overal de beste in zijn. Wij richten ons op een aantal niches vanuit integraal projectmanagement en met specialismen zoals waterbeheer, bouwkunde, kunstwerken, verlichting en leefomgeving. Binnen die niches bezitten we essentiële expertise en werken we met eigentijdse, digitale technieken. Wat hebben we zelf in huis om onze klant op de best mogelijk manier te helpen en waar willen we onderscheidende expertise of klantkennis toevoegen? Toegevoegde waarde is onze basisambitie, dus halen we ontbrekende kennis of expertises met liefde bij onze partners. Daarbij kijken we naar hoe we elkaar kunnen versterken, het proces versnellen en de klantvraag overtreffen.

Hoe dat werkt en wat daarbij de ervaringen van onze partners zijn, lees je hier!

Veelzijdige ondersteuning

CLAFIS is dé partner met ruime ervaring in de drie focussectoren. Als technisch adviesbureau bieden we ondersteuning op verschillende gebieden: van advies tot projectdetachering. We zijn expert in elke projectfase dankzij onze hoogwaardige kennis. Kortom: wij bieden expertise en veelzijdige ondersteuning. Of het nu gaat om de uitbreiding van sites, capaciteitsuitbreiding, de upgrade van productinstallaties of de inrichting van productieprocessen en procesoptimalisaties. Engineers, adviseurs of projectmanagers: onze specialisten zijn thuis in de technische vraagstukken.

Onze sectoren

Techniek is de basis van ons bestaan. Kwalitatief sterk werk leveren hangt niet alleen af van het inzetten van die juiste techniek. Bij CLAFIS gaat het om bedrevenheid en inzicht. Dit alles komt samen binnen de sectoren waarin wij als technisch adviesbureau actief zijn.

 • Food, Pharma, Chemie, Maakindustrie
  In de sector Food, Pharma, Chemie en Maakindustrie ligt de lat altijd hoog. De maatschappelijke eisen rondom veiligheid, duurzaamheid en milieu zijn streng. De eigen doelstellingen op het gebied van operational excellence, compliancy of nieuwbouw en uitbreiding wegen zo niet nog zwaarder. Een partner die de juiste vragen stelt en kritisch met je meedenkt is goud waard. En dat is precies waarvoor je een beroep kunt doen op de kennis van CLAFIS. Wij brengen niet alleen de technische knowhow aan boord, maar kennen ook het belang van zorgvuldigheid, veiligheid en kwaliteit.
 • Infrastructuur, Gebouwen, Water
  Bevolkingsgroei, energietransitie, dijkdoorbraken, groeiende mobiliteit en veranderend klimaat: de wereld zit vol grote uitdagingen. Op regionaal en lokaal niveau. En of we nu werken aan infrastructuur, watersystemen of stedelijke vernieuwing of uitbreiding: elke ingreep vraagt om maatwerk. Om kennis van techniek, van wetten en regels, duurzame keuzes. Maar ook van het managen en stroomlijnen van processen. In CLAFIS vind je een partner die je in al die facetten verder helpt.
 • Energie
  De energietransitie bevindt zich in een stroomversnelling. De uitstoot van broeikasgassen is op dat moment teruggebracht tot nul en de uitstoot van CO2 wordt steeds verder verlaagd, tot een negatieve emissie over dertig jaar. Fossiele brandstoffen maken plaats voor hernieuwbare bronnen, met de nieuwe uitdagingen die daarbij horen. Kortom: de energiesector staat voor een enorme verandering. Voor industrie, overheid én energiebedrijf brengt dit veel vragen met zich mee. Het energieteam van CLAFIS bijt zich graag vast in deze energievraagstukken.

Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid

Het kwaliteitsbeleid van CLAFIS is ingericht om onze activiteiten op een effectieve, veilige, economisch en milieuverantwoorde wijze worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat te allen tijde kan worden voldaan aan de met de klant overeengekomen eisen en verwachtingen. Het beleid ten aanzien van kwaliteitszorg zien wij als belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering om de bedrijfsprocessen efficiënt te kunnen uitvoeren.

Het kwaliteitssysteem conform de ISO 9001-2015 is opgezet om te bereiken dat:

 • De werkwijze binnen de onderneming duidelijk is vastgelegd;
 • Er optimaal wordt voldaan aan de eisen van de klant;
 • Er wordt gestreefd naar continue verbetering;
 • De faalkosten worden geminimaliseerd.

Het kwaliteitssysteem voorziet in de zorg en aandacht voor en uitvoering van:

 • Het inventariseren van de (kwaliteits-)risico’s en het nemen van beheersmaatregelen om de risico’s te beperken op projecten en bedrijfslocaties;
 • Het inventariseren van de procesrisico’s en risico’s bij gewijzigde processen;
 • Het vaststellen van benodigde opleidingen, trainingen, competenties of vereiste vakbekwaamheden.

CO2 Prestatieladder
Met de CO2 Prestatieladder laten we zien dat we op een duurzame manier ondernemen. Zowel op intern niveau, als op extern niveau.

CLAFIS is een duurzame onderneming voor mens en milieu door te investeren in duurzaam en inclusief ondernemerschap. We hebben ons tot doel gesteld onze bijdrage te leveren aan het verlagen van de milieu-impact bij onze activiteiten door verbetering van de energie-efficiency van onze eigen organisatie en die bij projecten van klanten.

Frisse kijk op techniek met CLAFIS Ingenieus

Persoonlijke aandacht zit in ons DNA. Dat is terug te zien in ons sterk verankerde netwerk van kantoren. Inmiddels werken wij met ruim 400 Clafisten vanuit zes vestigingen verspreid over het land. De vraag achter de vraag blootleggen is onze toegevoegde waarde. Met onze kennis en expertise bieden we ingenieuze oplossingen voor de uitdagingen van onze klant. Altijd het beste, het slimste, kortom het meest ingenieuze bieden in combinatie met een frisse kijk op techniek. Dat is CLAFIS.

Benieuwd hoe het is om met het meest aantrekkelijke technisch adviesbureau van Nederland samen te werken?

Neem contact met ons op