VOORWAARDEN GEBRUIK MOBILE DEVICE MANAGEMENT (MDM) / GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Door installatie en gebruik van deze software conformeer je je aan de onderstaande voorwaarden:

 • Het mobiele apparaat valt onder de policies en richtlijnen van CLAFIS.
 • Het mobiele apparaat dient voorzien te zijn van het standaard door de leverancier meegeleverde operating systeem (jailbreaken, rooting, etc. is NIET toegestaan en wordt geblokkeerd).
 • Mobile Device Management zorgt er altijd voor dat de meeste recente updates van de applicaties en het operating systeem zijn geïnstalleerd. Indien nodig mag je ook handmatig updaten.
 • Er mag alleen gebruik worden gemaakt van officiële app’s die beschikbaar worden gesteld vanuit de appstores van Apple en Android.
 • Gebruiker ziet erop toe dat er ‘normale’ app’s worden geïnstalleerd die het bedrijfsproces van CLAFIS niet in gevaar kunnen brengen. Maak waar nodig voor zakelijke en privé app’s een aparte account aan.
 • Het is niet toegestaan om niet zakelijke app’s (bijvoorbeeld games) met je bedrijfsaccount te gebruiken of te installeren.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een Back-up van de device en dient deze veilig op te slaan zodat deze niet toegankelijk is voor derden.
 • CLAFIS CT houdt zich het recht voor om de device te disabelen op het moment dat er een vermoeden is dat de device het bedrijfsproces van CLAFIS in gevaar brengt.
 • Bij verlies of diefstal van de device dient onmiddellijk CLAFIS ICT in kennis te worden gesteld.
 • Je kunt geen aanspraak maken op schadevergoeding, van welke aard dan ook als de data door CLAFIS gedisabled en/of verwijderd wordt of door het overschrijden van het aantal foutieve pogingen tot toegang van de device.
 • CLAFIS ICT kan het gebruik van haar devices (beperkt) monitoren om te kunnen voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • CLAFIS behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raad je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.