De gesprekscyclus
Wij geloven in ontwikkeling op basis van je eigen wensen en dromen, jouw eigen doel dat misschien groter is dan jijzelf of autonomie om je eigen leven en werk te sturen. CLAFIS vindt het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Niet alleen voor jezelf, maar ook om bij te blijven in je vakgebied, je te ontwikkelen in een andere rol en meer ervaring op te doen zodat we samen CLAFIS beter maken.

Volg je eigen pad
De mogelijkheid om te groeien en niet te worden tegengehouden in het bewandelen van je eigen pad, is het ultieme doel bij die vraag. Als je succesvol en gelukkig bent in en met je werk, heeft dat invloed op je privéleven, vitaliteit, maar ook op je prestaties, betrokkenheid bij CLAFIS en het succes van de organisatie. Bij CLAFIS vul je jouw rugzak met kennis en ervaringen voor je eigen pad.
Dat pad is voor iedereen anders. Iedereen heeft een ander beginpunt, volgt een andere weg, heeft andere doelen en talenten. Je kunt je verder ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. CLAFIS faciliteert jou hierin graag middels de gesprekscyclus. Een vastgelegde reeks van ontmoetingen met jouw manager waarin groeien, evalueren, motiveren, stimuleren en ontwikkelen centraal staat. (Be)oordelen doen we niet meer, ontwikkelen wel!

Visualisatie
• Praatplaat gesprekcyclus (voor-en achterkant)
• Quotes van collega’s over de gesprekscyclus (artikel vanuit magazine)
Persoonlijke profiel analyse
CLAFIS beloofd collega’s om hen te laten werken vanuit persoonlijke drijfveren en talenten zodat zij gemotiveerder én met meer plezier naar hun werk gaan. Om maximaal te kunnen bijdragen aan onze ambities is het van belang om op het gebied van ontwikkeling onze collega’s te stimuleren en mogelijkheden te bieden. De inzet van de persoonlijke profiel analyse (hierna: PPA) helpt ons hierbij voor potentiële collega’s in het sollicitatieproces en ook zeker voor collega’s die al werkzaam zijn bij CLAFIS.

Welke inzichten kan het jou geven?
Enerzijds kan deze bijdragen aan meer balans in de verwachting van onze collega en de functie, anderzijds kan deze analyse persoonlijke inzichten geven op verschillende gedragsniveaus. De PPA verschilt van persoonlijkheidstesten in die zin dat het niet de persoonlijkheid van een (potentiële) collega in kaart brengt, maar het gedrag van iemand. De PPA brengt vooral meer duidelijkheid over de manier waarop een persoon handelt, reageert en communiceert met anderen. De PPA is dus een gedragsassessment dat op een objectieve manier het gedrag van iemand op drie niveaus in kaart brengt. Deze drie niveaus zijn het algemeen gedrag (eigenbeeld), gedrag op het werk en gedrag onder stress. Op ieder niveau komen de variabelen van een persoon anders tot uiting. En dát is de sterkte van de PPA: als werkgever kun je zo veel beter inschatten of de persoon zal handelen op een manier die past bij CLAFIS.
Visualisatie
• Quote van een collega die zijn of haar inzicht deelt vanuit de PPA
CLAFIS Academy
Duurzame inzetbaarheid van onze collega’s zien we als de basis van ons bestaan. Daarom investeren we in workshops, trainingen, cursus en opleidingen voor onze collega’s, bijeenkomsten tussen vakbroeders.

Om het meest ingenieuze te kunnen bieden is het belangrijk dat wij met elkaar in gesprek blijven en onze kennis en vaardigheden uitwisselen. Vandaar dat we de CLAFIS Academy hebben opgericht! Hiermee richten we ons op verdieping en reflectie over ontwikkelingen binnen onze vakgebieden. Want de techniek staat nooit stil! Wij dus ook niet.

Visualisatie
• 100% van de collega’s heeft toegang tot een groeiplatform binnen CLAFIS
• Voorbeeld…