Ga naar inhoud
Duurzaamheid

CLAFIS klimt omhoog! 

CLAFIS klimt omhoog! We vinden duurzaamheid belangrijk en werken actief aan het verminderen van onze CO2-uitstoot als onderdeel van de CO2-Prestatieladder. We monitoren voortdurend onze uitstoot en kijken waar we onze voetprint kunnen verminderen, zoals het terugdringen van energieverbruik in onze gebouwen en het energie- of brandstofverbruik van ons wagenpark. 

Bekijk hier ons certificaat! 

Meer over CLAFIS en de CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder laten we zien dat we op een duurzame manier ondernemen. Zowel op intern niveau, als op extern niveau. Hier lees je meer over de stappen die wij zetten op deze ladder. 

Kwantitatieve reductiedoelstelling

De kwantitatieve reductiedoelstelling voor scope 1 & 2 emissie en business travel van de organisatie en de projecten.

Scope 1: de directe emissies die worden uitgestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de organisatie, zoals emissies door eigen gasgebruik (in bijv. gas boilers, warmtekrachtinstallaties en ovens) en emissies door het eigen wagenpark.

Scope 2: de indirecte emissies die ontstaan door de opwekking van elektriciteit, warmte en koeling en stoom in installaties die niet tot de eigen onderneming behoren, doch die door de organisatie worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij het opwekken van elektriciteit in centrales. Ook is hier de ‘Business Travel’/‘Personenvervoer onder werktijd’ (Business Travel= ‘Business air Travel’, ‘Personal Cars for business travel’ en ‘Business travel via public transport’) meegenomen.

Voortgang doelstellingen CO₂ footprint

De CO₂ footprint (scope 1 & 2 emissies) en de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) van de organisatie en de maatregelen in projecten waarop CO₂-gerelateerd gunning voordeel verkregen is. In onderstaande afbeeldingen vind je de verschillende footprint rapportages.

Onze initiatieven

Freonen fan Fossilfry Fryslan
CLAFIS is sinds 30 januari 2020 deelnemer aan de Freonen fan Fossilfry Fryslan. De deelnemende bedrijven komen regelmatig bij elkaar om kennis te delen over CO2-reductiemaatregelen.

De reden om het initiatief te nemen voor de oprichting van deze CO2-werkgroep is:

  • Bij kunnen dragen aan duurzaamheidsprojecten in de provincie Friesland.
  • Kennis delen ten aanzien van duurzaamheidsthema’s
  • Duurzaamheid meer aandacht geven binnen organisatie en omgeving
  • Netwerk uitbreiden ten aanzien van duurzaamheid

CLAFIS is trouwe deelnemer van de bijeenkomsten om informatie en kennis te delen en zal onderzoeken of er andere interessante keteninitiatieven ontstaan.

De deelname van CLAFIS focust zich vooral op bijeenkomsten en inspiratiesessies over de thema’s CO2, duurzaamheid en de waterstof-waardeketen.

Sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma

Berichtgeving dat ze actief betrokken is bij het opzetten van een sectorbreed CO₂-emissie reductieprogramma in samenwerking met de overheid en/of NGO; en dat een relevante bijdrage daaraan wordt geleverd binnen de uitvoering van projecten.

CO2-prestatieladder CLAFIS