Civil3D ontwerp draagt bij aan infra projecten Aduard-Nieuwklap

Werken met 3D-toepassingen is voor onze collega Marco Wijnstra vanzelfsprekend. Op de infra projecten Aduard-Nieuwklap werken zij aan een compleet wegontwerp in Civil3D om de herinrichting van de provinciale weg, de N983 die nu nog dwars door de bebouwde kom van Aduard loopt, te modelleren.

Vaarroute Lemmer-Delfzijl

De projecten Aduard-Nieuwklap zijn onderdeel van de opwaardering vaarroute Lemmer-Delfzijl. Men verhoogd deze route in klasse tot een zogenaamde ‘vaarwegklasse Va’. De bruggen over deze vaarweg worden geschikt gemaakt voor de klasse Va-schepen en, voor wat betreft de doorvaarthoogte, voor vierlaagscontainervaart. Daarmee worden veilige en vlotte vaarverbindingen beoogd.

Rondweg Aduard-Nieuwklap

In samenhang met de opwaardering van de brug bij Aduard is voorzien in een nieuw tracé van de provinciale weg, de N983 die nu nog dwars door de bebouwde kom van Aduard loopt. Met de realisatie van de nieuwe rondweg Aduard-Nieuwklap wordt het doorgaande verkeer om het dorp heengeleid. Hierdoor verbetert de leefbaarheid in Aduard sterk, omdat de verkeersintensiteit, en de overlast daarvan, aanmerkelijk afneemt.

Knooppunt Nieuwklap

Bij knooppunt Nieuwklap sluit de N983 aan op de N355. Om het verkeer veilig te omsluiten is het ongelijkvloerse knooppunt Nieuwklap ontworpen. Onderdeel van het knooppunt is de verhoogde nieuwe brug over het Aduarderdiep. Deze brug wordt gerealiseerd naast de huidige brug, ook wel de Mollemabult genoemd. Op deze manier kan het verkeer doorstroming behouden tijdens de bouwperiode.

Onze betrokkenheid

CLAFIS heeft voor project Aduard een 3D-model gemaakt ten behoeve van de bestekstekeningen. Na de aanbesteding van het bestek is CLAFIS bij de uitvoering van het project weer aangesloten. Door het 3D-model vervolgens op te waarderen tot een UO, kon een grondbalans worden opgesteld waarmee de provincie de aannemer qua planning en inkoop kon faciliteren. Daarnaast heeft de provincie meer grip op de uitvoering en is de verificatie van de werkzaamheden versimpeld.

Voor project Nieuwklap heeft CLAFIS het besteksontwerp ook opgewaardeerd tot 3D UO model. Hierdoor kon ook een grondbalans worden opgesteld ten behoeve van het vergemakkelijken van alle werkzaamheden.

De 3D modellen van beide projecten kunnen daarnaast makkelijk omgezet worden tot machinemodellen voor de kranen buiten. Op die manier werkt men buiten met dezelfde uitgangspunten als binnen, waardoor interpretatie verschillen met betrekking tot het ontwerp tot een minimum beperkt worden.

Kortom, CLAFIS is een expert op het gebied van Civil3D ontwerp wat gebruik kan worden bij het opstellen van contractdocumenten (VO, DO, bestekstekeningen), maar waar ook veel mee gewonnen kan worden tijdens de uitvoering.