CLAFIS legt basis voor veilige industriële processen bij Frisia Zout

CLAFIS legt basis voor veilige industriële processen bij Frisia Zout

Clafisten Dennis Jansen en Sido Douma zijn betrokken bij de realisatie van de nieuwe zoutwinningsput Havenmond 2 van Frisia Zout in Harlingen. Zij legden er vanuit expertiseteam OT+ de basis voor veilige, beschikbare en beheersbare industriële processen.

Frisia Zout B.V. in Harlingen produceert hoogwaardig zout voor met name de voedingsindustrie en chemische industrie. Het zout dat wordt geproduceerd is natriumchloride in zeer zuivere vorm. Dit wordt gebruikt door de chemische industrie om op duurzame wijze grondstoffen zoals chloor en natronloog te produceren. Daarnaast produceert Frisia voor bedrijven in de voedings- en diervoedingsindustrie en worden er blokken en tabletten voor waterontharding gemaakt.

Het zout wordt gewonnen door middel van oplosmijnbouw. Voor de productie wordt de restwarmte van de naastgelegen verbrandingsinstallatie van afvalverwerker Omrin gebruikt, daarbij is Sido betrokken geweest. Dennis zat als projectmanager op de automatisering en hield zich bezig met de pre-engineering en de engineering van de hardware, software en het netwerk. Vanaf het eerste initiatief, de bestekken tot en met de commissioning.

‘Dit zijn de projecten waarvoor je het doet. Wat hier qua proces- en automatisering gebeurt is topsport. Gaaf dat je hier van begin tot het eind bij betrokken mag zijn’, vinden Sido en Dennis.

Onze bijdrage in vogelvlucht

Het CLAFIS expertiseteam ondersteunt Frisia Zout met diverse expertises op het gebied van automatisering en operationele technologie.

Naast het Havenmond 2 droeg CLAFIS bij aan de volgende projecten: