De Haak om Leeuwarden

Leeuwarden Vrij-Baan is een grootschalig infra-project van Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden. Middels zo’n 40 projecten wordt er gewerkt aan het wegennetwerk rondom Leeuwarden. De bereikbaarheid van de Friese hoofdstad verbeteren is het ultieme doel.  

Sinds november 2012 is CLAFIS betrokken voor wat betreft procesbegeleiding binnen de aannemerscombinatie De Heak Súd (combinatie van KWS, Van Hattum en Blankevoort) op het project De Haak om Leeuwarden. De Haak om Leeuwarden is een nieuwe rijksweg aan de (zuid)westkant van Leeuwarden. De weg vormt de verbinding tussen de huidige A31 bij Marsum en de N31 bij Hemriksein (Wâldwei). Het is een onderdeel van de nieuwe ontsluiting aan de west, zuidwest en zuidkant van Leeuwarden.

Betere doorstroming

De Haak om Leeuwarden is één van de projecten van Vrij-Baan waarmee Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden werken aan een betere doorstroming van en naar de N31 en de hele zuidwestelijke kant van Leeuwarden, minder sluipvervekeer op de regionale wegen en ruimte voor economische ontwikkeling en groei van de stad Leeuwarden en omstreken.