Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Dijkversterking Waddenzeedijk Texel. De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg meer. Combinatie Tessel (Aannemingscombinatie van Boskalis Nederland, KWS en Friso Civiel) versterkt daarom zo’n 14 kilometer Waddenzeedijk verdeeld over tien secties en vervangt een aantal gemalen. CLAFIS verzorgt het uitvoeringsontwerp (UO) van Secties 7D en 10H waarbij ook machinemodellen gemaakt worden voor de kranen buiten. Marco praat ons bij.

Over het project

Wie is opdrachtgever van het project?

Voor CLAFIS is Combinatie Tessel de officiële opdrachtgever. Het contact verloopt voornamelijk via Boskalis Nederland. Opdrachtgever van het gehele project is het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (kortweg HHNK).

Hoe lang loopt dit project en in welke fases zit het nu?

De uitvoering van het project loopt van 2016 t/m 2019. Een aantal secties zijn al uitgevoerd. Bij dijkprojecten zie je vaak dat je in het stormseizoen (van oktober tot april) de werkzaamheden voor het werkbare seizoen voorbereid (april tot oktober). Voor het derde uitvoeringsjaar zijn de voorbereidingen dus in volle gang.

Wat is de omvang van het project?

In totaal moet zo’n 14 kilometer dijk versterkt worden om de komende 50 jaar bestand te zijn tegen een maatgevende storm die eens in de 4000 jaar voorkomt. Daarnaast worden drie gemalen vernieuwd.

En wat doet CLAFIS binnen dit project?

CLAFIS is momenteel bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden die in april starten. Wij modelleren het UO van Sectie 10H, het deel van de dijk waar de veerboot van Texel aankomt, volledig in 3D. Daaruit creëren we de machinemodellen. Ook alle hoeveelheden volgen uit dit 3D model, zodat de aannemers hun planning en inkoop hierop kunnen toespitsen. De 2D dwarsprofielen op de tekeningen volgen rechtstreeks uit dit 3D model. Daarnaast is van elke laag van de dijk die buiten gemaakt moet worden een 3D model beschikbaar dat eenvoudig omgezet wordt naar machinemodellen. Deze machinemodellen kunnen in de machines buiten geladen worden, waardoor de kraanmachinist precies weet en ziet wat hij moet maken.

Omschrijf jullie werkzaamheden en verantwoordelijkheden eens?

Als 3D modelleur heb je in eerste instantie de verantwoordelijkheid om alle uitgangspunten helder op een rij te krijgen. Het UO moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de opdrachtgever én maakbaar zijn. De grote kranen, vrachtauto’s, dumpers en andere machines hebben nou eenmaal ruimte nodig om het geheel te maken. Ook de volgorde van bouwen is van belang. Al deze input wordt door ons meegenomen in het UO. Vervolgens is het onze taak om dit allemaal samen te vatten in een gesloten 3D model dat uiteindelijk uitmondt in een set tekeningen. Omdat dit 3D model ook rechtstreeks buiten gebruikt wordt is de verantwoordelijkheid hoog. Wat jij maakt, daar wordt uiteindelijk écht buiten mee gewerkt.