Dijkversterking Waddenzeedijk Texel. De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg meer. Combinatie Tessel (Aannemingscombinatie van Boskalis Nederland, KWS en Friso Civiel) versterkt daarom zo’n 14 kilometer Waddenzeedijk verdeeld over tien secties en vervangt een aantal gemalen. CLAFIS verzorgt het uitvoeringsontwerp (UO) van Secties 7D en 10H waarbij ook machinemodellen gemaakt worden voor de kranen buiten. Marco praat ons bij.

Over het project

Wie is opdrachtgever van het project?

Voor CLAFIS is Combinatie Tessel de officiële opdrachtgever. Het contact verloopt voornamelijk via Boskalis Nederland. Opdrachtgever van het gehele project is het waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (kortweg HHNK).

Hoe lang loopt dit project en in welke fases zit het nu?

De uitvoering van het project loopt van 2016 t/m 2019. Een aantal secties zijn al uitgevoerd. Bij dijkprojecten zie je vaak dat je in het stormseizoen (van oktober tot april) de werkzaamheden voor het werkbare seizoen voorbereid (april tot oktober). Voor het derde uitvoeringsjaar zijn de voorbereidingen dus in volle gang.

Wat is de omvang van het project?

In totaal moet zo’n 14 kilometer dijk versterkt worden om de komende 50 jaar bestand te zijn tegen een maatgevende storm die eens in de 4000 jaar voorkomt. Daarnaast worden drie gemalen vernieuwd.

En wat doet CLAFIS binnen dit project?

CLAFIS is momenteel bezig met het voorbereiden van de werkzaamheden die in april starten. Wij modelleren het UO van Sectie 10H, het deel van de dijk waar de veerboot van Texel aankomt, volledig in 3D. Daaruit creëren we de machinemodellen. Ook alle hoeveelheden volgen uit dit 3D model, zodat de aannemers hun planning en inkoop hierop kunnen toespitsen. De 2D dwarsprofielen op de tekeningen volgen rechtstreeks uit dit 3D model. Daarnaast is van elke laag van de dijk die buiten gemaakt moet worden een 3D model beschikbaar dat eenvoudig omgezet wordt naar machinemodellen. Deze machinemodellen kunnen in de machines buiten geladen worden, waardoor de kraanmachinist precies weet en ziet wat hij moet maken.

Omschrijf jullie werkzaamheden en verantwoordelijkheden eens?

Als 3D modelleur heb je in eerste instantie de verantwoordelijkheid om alle uitgangspunten helder op een rij te krijgen. Het UO moet voldoen aan de gestelde eisen vanuit de opdrachtgever én maakbaar zijn. De grote kranen, vrachtauto’s, dumpers en andere machines hebben nou eenmaal ruimte nodig om het geheel te maken. Ook de volgorde van bouwen is van belang. Al deze input wordt door ons meegenomen in het UO. Vervolgens is het onze taak om dit allemaal samen te vatten in een gesloten 3D model dat uiteindelijk uitmondt in een set tekeningen. Omdat dit 3D model ook rechtstreeks buiten gebruikt wordt is de verantwoordelijkheid hoog. Wat jij maakt, daar wordt uiteindelijk écht buiten mee gewerkt.

Onze werkwijze bij dit project

Wij proberen onze ontwerpen zo dynamisch mogelijk op te zetten, zodat wijzigingen of onvoorziene zaken snel opgelost en aangepast kunnen worden. Dit houdt praktisch gezien in dat je stukjes van het ontwerp aan het programmeren bent i.p.v. daadwerkelijk tekenen. Wij proberen het zo te maken, dat de kracht van de software zoveel mogelijk gebruikt wordt en het programma voor óns tekent. Door de juiste input in te voeren, levert het programma een resultaat waarbij fouten (en daarmee faalkosten) tot een minimum worden beperkt.

Hoe werkt CLAFIS aan dit project?

Hoe ziet jullie werkweek eruit?

Volgens afspraak zijn we één à twee keer in de week op locatie bij het ontwerpteam / uitvoeringsteam van het project. Vaak resulteert dit op maandag in een bezoek aan het kantoor van Boskalis Nederland in Nieuw Vennep en op woensdag in een bezoek aan het projectkantoor op Texel. Door bij elkaar te zitten, zijn de lijntjes kort en de drempels laag om informatie te verzamelen. Daarnaast is het op Texel makkelijk om ook even buiten bij de bestaande situatie te kijken, zodat het ontwerp hier optimaal op toegespitst kan worden. Verder vinden de werkzaamheden voornamelijk achter je computer plaats, waar je al deze informatie moet samenvatten in een model.

Hoe doe je dat?

Voor dit project is het dijklichaam in Civil 3D opgebouwd en wat dit programma doet is simpel gezegd een stukje dwarsprofiel over een lijn heen trekken. Door dit stukje dwarsprofiel zo te programmeren dat alle eisen erin verwerkt zijn, maakt het programma vervolgens automatisch het model. Dit programmeren doen we in de Subassembly Composer (dit is software dat standaard wordt meegeleverd met Civil 3D) waarbij je met Visual Basic (VBA) coderingen een dwarsprofiel dynamisch en intelligent kunt maken. We creëren bijvoorbeeld parameters voor breedtes, hellingen en diktes. Deze zijn dan in te vullen in Civil 3D, waardoor een wijziging hierin heel gemakkelijk aangepast kan worden. Als bijvoorbeeld de dikte van een kleipakket in dit model verandert van 80 cm naar 100 cm dan rekent het programma alles opnieuw door waarna zowel de hoeveelheden, als de machinemodellen voor buiten direct aangepast zijn. Zelfs de dwarsprofielen van de 2D tekeningen worden automatisch aangepast.

Waar worden jullie blij van?

Dat je daadwerkelijk bezig bent met iets dat buiten gemaakt wordt en waardoor in dit geval de Tesselaars de komende 50 tot 100 jaar veilig op hun eiland kunnen wonen en droge voeten houden is wel iets heel moois. Daarnaast is het deel van de dijk dat wij uitwerken de entree van Texel. Iedereen die het eiland opkomt óf verlaat, ziet wat wij ontworpen hebben en is veilig omdat wij alle informatie goed samengevat hebben in ons model. Omdat het werk dat volgend jaar uitgevoerd gaat worden voor de komende 50 tot 100 jaar is, ben je daarnaast bezig met het schrijven van een klein stukje geschiedenis van Texel en dat is wel heel gaaf!

Meer weten over dit project, uitvoeringsontwerp binnen CLAFIS of onze carrièremogelijkheden?

Wil je meer weten over dit project. Neem contact op met Patrick ten Brink. Benieuwd naar de carrièremogelijkheden binnen CLAFIS? Kijk op werkenbijclafis.nl