Gasopslag Norg

De gasopslag Norg is een van de ondergrondse gasopslagen van NAM. Het bestaat sinds 1997 en maakt gebruik van een voormalig gasveld.

‘s Zomers injecteert NAM aardgas in het lege gasveld, in de winter levert NAM dit aardgas zodra dat nodig is. Op de ondergrondse gasopslag zijn bouwploegen bezig om een nieuwe meetstraat te bouwen, waarmee het in- en uitgaande gas nog nauwkeuriger kan worden gemeten. De boringen werden voorbereid en hebben inmiddels plaats gevonden in 2012. Het boren moet onafgebroken dag en nacht, zeven dagen in de week gebeuren, voor een periode van zo’n drie maanden. Hiervoor wordt een speciale boortoren gebruikt, die stiller is en minder licht geeft dan zijn voorgangers. Daarnaast worden op deze ondergrondse gasopslag aanpassingen gedaan aan de installatie en wordt onder meer in 2014 een nieuwe compressor geplaatst naast de bestaande twee compressoren.