Zonneweg, Provincie Utrecht

Zonneweg, Provincie Utrecht

In de eerste week van februari 2020, startte de provincie Utrecht met het aanbrengen van zonnepanelen op een stukje fietspad. Dit betrof een pilot om te kijken of fietspaden kunnen bijdragen in de opwekking van duurzame energie en aan de reductie van de kosten voor Openbare Verlichting. Er is 75m2 aan zonnepanelen gelegd op het fietspad langs de N225 bij Rhenen, ter hoogte van Remmerden.

Een uniek fietspad

Uniek hierin is, dat er verwarming is aangelegd zodat het fietspad ijsvrij blijft en er niet gestrooid hoeft te worden. Met innovatieve projecten als deze, wordt het meervoudig gebruiken van de ruimte en verduurzaming van de leefomgeving gestimuleerd. Daar staan wij als CLAFIS natuurlijk helemaal achter!

Klein beginnen: een pilot

De pilot op de N225 diende als voorloper op een wat groter project op de N417 bij Maartensdijk waar het grootste PV-systeem – ruim 1000m2 – wordt opgenomen in een fietsverharding. Naast dat het oppervlak erg groot is, is het uniek dat het beheer en onderhoud voor 7 jaar wordt ondergebracht bij een marktpartij. Herman Thijs heeft destijds als Projectleider Realisatie een uitgebreide marktconsultatie gehouden om tot een haalbaar, evenwichtig, maar zeer zeker ook een prikkelend contract te komen.

Herman: “De N417 moet als een vliegwiel gaan dienen voor grotere en andere projecten. Heel concreet willen we leren van het gehele proces waardoor huidige én toekomstige producten interessanter worden: minder risico’s, hogere opbrengsten en lagere kosten.”

Het snijvlak van infra, energie en duurzaamheid

“Het mooie aan dit soort projecten is, dat het niet enkel gaat om het verkeer of de infrastructuur. Met dit soort toepassingen van PV-systemen, is er tevens ruimte voor efficiënt gebruik van energie en meer duurzaamheid. Op deze manier kunnen wij ook een voorbeeld zijn voor markpartijen om te investeren in meer efficiency en schaalgrootte-voordelen. Dit doen wij door gedurende 7 jaar kennis en ervaring op te doen, samen met een marktpartij. Wat ons betreft geeft dit een grote meerwaarde!” aldus Herman Thijs.