Het Pakhuis Sneek

CLAFIS heeft in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân de voorbereiding van het bouw- en woonrijp maken van projectlocatie “Het Pakhuis” te Sneek verzorgd.

Voor dit GWW-werk (grondwerk, riolering, bestrating, tijdelijke verharding etc.) heeft CLAFIS een RAW-bestek met bijbehorende bestekstekeningen vervaardigd, inclusief bijbehorend V&G-plan en kostenraming. De riolering bleek een lastige situatie te zijn omdat er twee rioleringsstelsels bij elkaar kwamen. Om de kruisingen en afstanden t.o.v. elkaar goed in beeld te brengen heeft CLAFIS de riolering in 3D uitgewerkt.

 

WERKZAAMHEDEN en/of PRODUCTEN 

  • Het besteksontwerp van de bouwrijpfase;
  • Het besteksontwerp van de woonrijpfase;
  • Het besteksontwerp van de riolering (3D);
  • Het RAW bestek in twee percelen;
  • Bij het contract behorende bijlages (V&G Ontwerp fase);
  • Kostenraming.

INGEZETTE EXPERTISES 

  • Autodesk Civil 3D
  • Autodesk AutoCAD
  • GWW Bestek
  • GWW Calc