Installatieverantwoordelijkheid en verlichting voor Verkade 

Sinds een jaar werkt CLAFIS aan mooie uitdagingen bij Koninklijke Verkade. Naar onze smaak één van de lekkerste merken van Nederland. In de fabriek in Zaandam ondersteunen en adviseren we het voedingsconcern op het gebied van installatieverantwoordelijkheid en verlichting. Voor Clafisten Vincent Armee en Elkin Petrici projecten om van te smullen, maar dan op technisch gebied.

Persoonlijke veiligheid van medewerkers

Sultana’s in je broodtrommeltje, een Sprits bij de koffie. Wie kent ze niet, de koekjes, biscuits en chocolade van Verkade. Jong en oud is opgegroeid met de banketbakkersproducten uit Zaandam. Voor Clafisten Vincent en Elkin is Verkade – onderdeel van het mondiale voedingsconcern Pladis – dan ook een prachtige, aansprekende opdrachtgever. Begin 2022 werd Vincent Armee er geïntroduceerd om het beleid rond installatieverantwoordelijkheid vorm te geven. ‘Aanvankelijk was de vraag om een door Verkade geschreven elektriciteitsveiligheidsplan te beoordelen en herschrijven. De specifieke kennis en capaciteit hiervoor was op dat moment niet beschikbaar binnen het bedrijf. En sowieso was de technische dienst van Verkade op dat moment fors belast door een lopend moderniseringsproject. Spreek je over elektriciteitsveiligheid, dan gaat het over de continuïteit van het productieproces, maar veel meer nog over arbo-eisen. Ofwel over de persoonlijke veiligheid van medewerkers. ‘In een rondgang door de fabriek bleek vanuit mijn eigen optiek als installatieverantwoordelijke ook de verlichting voor verbetering vatbaar. In samenspraak met Verkade hebben we toen besloten om ook verlichtingspecialist Elkin Petrici te betrekken bij het project.’ Een mooi staaltje integrale dienstverlening

‘Met CLAFIS haal je serieuze kennis in huis’  

Mike Ubels, teamleider E&IA bij Verkade: ‘Ruim een jaar geleden besloten we bij Verkade om externe expertise binnen te halen voor het verstevigen en waarborgen van de veiligheid binnen onze organisatie. Op dat moment hadden enkele medewerkers van onze technische dienst het bedrijf verlaten. Daardoor hadden we behoefte aan inhoudelijke kennis van en capaciteit voor het uitwerken van veiligheidsprocedures, -instructies en -opleidingen. Ik had al korte lijntjes met CLAFIS van eerder uit mijn carrière en zo zijn we het gesprek aangegaan.

Ook werken aan dit type opgaven? Bekijk onze vacatures.

Belangrijke stappen gezet  

Inmiddels zijn we een jaar verder en helpt CLAFIS ons met het opstellen van niet alleen een elektriciteitsveiligheidsplan, maar ook een beleidsplan voor onder meer werk- en noodverlichting. Daarmee zetten we belangrijke stappen en omschrijven we cruciale zaken – van ons beleid tot en met kwaliteitseisen, normeringen en technische specificaties – om in een later stadium de aanbestedingsfase in te gaan. Wat ik al wist is de afgelopen periode nog eens bevestigd: met CLAFIS haal je serieuze kennis in huis. 

Goed geprofileerd in korte tijd  

Door de nauwe samenwerking hebben we nu met CLAFIS een kundige partner die thuis is in de faciliteiten in onze fabriek en in de technische vraagstukken en uitdagingen waar Verkade mee te maken heeft. Ik kan gerust stellen dat CLAFIS zich in een betrekkelijk korte tijd goed heeft weten te profileren bij ons. Dat is voor mij een mooi uitgangspunt om ook in de toekomst samen te blijven werken. Juist voor de complexere vraagstukken is het voor Verkade plezierig wanneer een deskundige partner als CLAFIS daar z’n licht op laat schijnen.’ 

Veilige verlichting op maat

‘Goede verlichting is zeker voor productiemedewerkers essentieel. Om te zorgen voor kwaliteit is de juiste taakverlichting nodig’, legt Elkin uit. ‘En ook een goede verlichting voor oriëntatie, want struikelen door matig zicht kan in een fabriek ernstige gevolgen hebben. Denk ook aan de zogeheten lichtflikkering of verblinding afkomstig van de verlichtingsarmaturen. Daardoor kan een veiligheidsrisico ontstaan en dat wil je vermijden. In het Bouwbesluit en Arbobesluit zijn dan ook strikte verlichtingseisen vastgelegd voor fabriekshallen zoals die van Verkade. Daarbij gaat het overigens ook over brandveiligheid en kwaliteitsbewaking.

Je moet in zo’n omgeving verlichting op maat bieden. Want voor een oudere medewerker is soms andere verlichting gewenst dan voor een jongere. Tel daarbij op de energie-efficiëntie en levensduur van nieuwe ledarmaturen die makkelijk 15 jaar meegaan. Omdat delen van de verlichting bij Verkade toch al binnen afzienbare tijd aan vervangingsonderhoud toe waren, bleek dit het ideale moment om een plan op te stellen voor de algemene en noodverlichting. Beide moet je zien als beleidsdocumenten met een visie, eisen en voorschriften voor de komende 15 à 20 jaar waarmee Verkade later gericht en kostenefficiënt de installateursmarkt kan benaderen.’ 

Proactief meedenken over technische uitdagingen  

Met Clafisten aan boord liggen er voor Verkade de kortst mogelijke lijntjes als het gaat om installatieverantwoordelijkheid en verlichting. Een goed voorbeeld hiervan is de jaren ‘20 beschuitfabriek op het bedrijfsterrein, opvallend genoeg ‘Nieuwe Beschuit Fabriek’ genoemd. Vincent: ‘Dit pand huisvest alleen nog het Verkade winkeltje, verder is het niet meer in gebruik. Wat doe je als eigenaar met zulk industrieel vastgoed? Heeft het nog commerciële waarde, dan wil je het op z’n minst vorstbestendig houden. In deze fabriek liggen echter nog wel oude, overbodige hoogspanningsvoorzieningen, terwijl het genoemde winkeltje nog steeds een veilige laagspanningsinstallatie vereist. Samen met energiebedrijf Kenter maken we daarom een saneringsplan voor deze oude fabriek. In het kort: de hoogspanning buiten werking en de laagspanning op veilige wijze waarborgen. En daar blijft het niet bij.  

Ook in een andere, nog actieve beschuitfabriek van Verkade maken we moderniseringsstappen. Hier hebben we de medewerkers van de technische dienst, ieder met hun eigen rol binnen de installatieverantwoordelijkheid, getoetst op hun kennisniveau rondom veilig werken binnen een elektrische installatie. Naar aanleiding hiervan hebben we een opleidingsplan ongesteld dat tot medio 2023 wordt uitgevoerd en iedere drie jaar wordt herhaald. Beide beschuitfabrieken zijn typische voorbeelden van een potentieel onveilige productieomgeving die vraagt om een gedegen elektriciteitsveiligheidsplan. Echter, voor opdrachtgevers is dat soms lastig te signaleren en beoordelen. Want daarvoor ontbreekt vaak de specialistische kennis en capaciteit. In dit geval heeft CLAFIS de potentiële risico’s gesignaleerd en aangekaart bij Verkade. Een kwestie van proactief meedenken over de uitdagingen van de klant, wat uiteindelijk een goede en langdurige relatie alleen maar ten goede komt.’ 

Zij aan zij optrekken met de klant

Voor Vincent en Elkin zijn de uiteenlopende projecten bij Verkade een kolfje naar hun hand. ‘Bij CLAFIS gaan we prat op onze integrale dienstverlening. We hebben zoveel kennisgebieden in huis die elkaar aanvullen en versterken. Als specialist moet je dat alleen wel waarmaken. Keer op keer. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Jezelf continu ontwikkelen. Ook op het commerciële vlak: je moet vraagstukken bij de klant signaleren en daar vervolgens de juiste collega-Clafisten bij aanhaken in het belang van Verkade. Dat is hoe wij als partner zij aan zij willen optrekken met onze klanten. Als Clafist heb je per definitie meerdere petten op en je vervult uiteenlopende rollen. De ene keer werk je voor een multinational zoals Verkade, dan weer voor een overheid en de volgende keer voor een opdrachtgever in het mkb. Een dynamische werkomgeving dus waar je veel vrijheid krijgt om je taken en verantwoordelijkheden zelf in te vullen. En waar je bovendien ruimte krijgt om je ondernemerschap te ontplooien. Niet voor niets noemen wij CLAFIS weleens een avonturenpark voor gedreven technisch specialisten.’