Molenweg Hollum Ameland

CLAFIS heeft in opdracht van de gemeente Ameland de voorbereiding van de reconstructie van het project Molenweg Hollum Ameland verzorgd.

Voor dit GWW-werk (grondwerk, riolering, bestrating, tijdelijke verharding etc.) heeft CLAFIS een RAW-bestek met bijbehorende bestekstekeningen vervaardigd, inclusief bijbehorend V&G-plan en kostenraming. Daarnaast heeft CLAFIS de gemeente geholpen bij het begeleiden van de benodigde onderzoeken en de meervoudig onderhandse aanbesteding.

WERKZAAMHEDEN en/of PRODUCTEN

INGEZETTE EXPERTISES