CLAFIS heeft in opdracht van de gemeente Ameland de voorbereiding van de reconstructie van het project Molenweg Hollum Ameland verzorgd.

Voor dit GWW-werk (grondwerk, riolering, bestrating, tijdelijke verharding etc.) heeft CLAFIS een RAW-bestek met bijbehorende bestekstekeningen vervaardigd, inclusief bijbehorend V&G-plan en kostenraming. Daarnaast heeft CLAFIS de gemeente geholpen bij het begeleiden van de benodigde onderzoeken en de meervoudig onderhandse aanbesteding.

WERKZAAMHEDEN en/of PRODUCTEN

 • Het besteksontwerp van de reconstructie;
 • Het 3D ontwerp van de riolering;
 • Het RAW bestek;
 • Bij het contract behorende bijlages (V&G Ontwerp fase);
 • Kostenraming;
 • Assistentie bij de meervoudig onderhandse aanbesteding;
 • Opstellen werkbestek;

INGEZETTE EXPERTISES

 • Autodesk Civil 3D
 • Autodesk AutoCAD
 • GWW Bestek
 • GWW Calc