N358 RYP CLUSTER FASE 1 & 2

CLAFIS heeft in opdracht van Provincie Fryslân het Definitief Ontwerp van de herinrichting van een bebouwde kom en de reconstructie van een aantal kruispunten opgewerkt tot een besteksontwerp .

Binnen de RYP Cluster heeft Provincie Fryslân groot onderhoud aan de N358 uitgevoerd waarbij meerdere kruispunten en de bebouwde kom van het dorpje Engwierum een herinrichting hebben gekregen. CLAFIS verzorgde het bestekstontwerp en alle hoeveelheden t.b.v. het bestek dat voor deze kruisingen is ingezet.

WERKZAAMHEDEN en/of PRODUCTEN

Bestekstontwerp inclusief hoeveelheden van de volgende kruisingen en onderdelen:

INGEZETTE EXPERTISES