Opbouwen GIS systemen

Omdat de infrastructuur in Nederland in rap tempo verandert, is het belangrijk om de diverse ruimtelijke datatypes goed te beheren en te ontsluiten. De ondergrond is van grote invloed op de bouwbaarheid, kosten en risico’s van civieltechnische objecten. GIS Consulting draagt bij om deze kosten en risico’s van projecten en tenders te verlagen en de efficiëntie en winst te verhogen.

De sectie Geo-Informatie & GIS van de BAM levert diverse GIS diensten voor grote projecten en tenders. BAM Infra Nederland geeft leiding aan het ontwerp van stedelijke infrastructuur, grootschalige lijninfrastructuur, havens en kustwaterbouw.

BAM Infraconsult ondersteunt projectteams in binnen- en buitenland met advies- en ontwerpwerk. Dit doen ze vanaf het voorontwerp tot het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsbegeleiding.

De afdeling Geo-informatie zorgt onder andere voor: