Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta’ is één van de 34 projecten van het landelijke programma Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, waarmee het rivierengebied in Nederland veiliger en mooier wordt gemaakt.

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied ook in de toekomst te kunnen blijven borgen is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Hiervoor worden twee maatregelen genomen. Men verlaagt het zomerbed van de IJssel en bouwt een hoogwatergeul, het Reevediep. Laatste is een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer.

Met de realisatie verbeterd ook de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. In drie uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. In het Reevediep realiseert men ruim driehonderd hectare nieuwe deltanatuur. Er komen nieuwe wandel-, struin- en fietspaden. Daarnaast legt men een nieuwe vaargeul voor de recreatievaart aan en op een klimaatdijk wordt ruimte gecreëerd voor een nieuwe woonwijk voor Kampen.

Het project wordt uitgevoerd door Isala Delta, bestaande uit de combinatie Boskalis en Van Hattum & Blankevoort.