Samenwerking CLAFIS en Waterschap AA en Maas in afvalwaterketen

CLAFIS Ingenieus heeft de tender voor onder andere het uitvoeren van Integrale Technische Adviesdiensten in de afvalwaterketen van Waterschap Aa en Maas gewonnen. Het ingenieursbureau en het Waterschap gaan met de ondertekende raamovereenkomst een partnerschap van in ieder geval drie jaar aan, met mogelijkheid van verlenging tot 2026.

Waterschap Aa en Maas zorgt er dagelijks voor dat zo’n 743.000 mensen en bedrijven in een groot deel van Brabant droge voeten houden door onderhoud en inspectie van dijken. Het waterschap zuivert daarnaast het afvalwater en zorgt daarmee voor voldoende en kwalitatief schoon water. CLAFIS helpt het waterschap, samen met een aantal andere partijen, de komende jaren om zeven rioolwaterzuiveringen, ruim honderd rioolgemalen en een leidingstelsel van zo’n 400 kilometer op orde te houden.

Uitdagingen
‘De watermarkt krijgt de komende jaren te maken met een verdere toename in de bevolkingsgroei,’ zegt Jeroen Bakker, binnen CLAFIS verantwoordelijk voor de sector Water. ‘Voldoende schoon water is een uitdaging. Digitalisering en energietransitie een feit. Thema’s als deze bieden voldoende grond voor mooie uitdagingen waarin onze technologische oplossingen de uitkomst gaan bieden. Niet voor niets is Waterschap Aa en Maas dan ook een droomklant voor CLAFIS.’

Werkgeverschap
Onder andere de visie op werkgeverschap was doorslaggevend voor Waterschap AA en Maas in de keuze voor CLAFIS als partner. Erik Veldhuizen van het Waterschap: ‘CLAFIS heeft een inhoudelijk relevant, toepasselijk en goed samenwerkingsplan ingediend welke aanzienlijke meerwaarde biedt voor het waterschap. Met name de project overstijgende samenwerking en communicatie wordt als zeer positief ervaren. Maar ook op het beschrijven van de casus scoorde CLAFIS maximaal. De benodigde expertises zijn duidelijk aanwezig.’ Jeroen vult aan: ‘Wij hebben goed uiteen weten te zetten op welke wijze wij de samenwerking zien, hoe we de kwaliteit van onze dienstverlening verder borgen door bijvoorbeeld de continue aandacht voor het binden en boeien van onze medewerkers.’ Met het aangaan van dit partnerschap grijpt CLAFIS graag de mogelijkheid om de positie in de Watermarkt verder te versterken. Jeroen: ‘Opdrachtgevers als Aa en Maas bieden ons de technische uitdagingen die wij nastreven en waarin wij onze kennis het beste tot recht kunnen laten komen.’