Verbetering Waddenzeedijk Ameland

Omdat de waterkering op Ameland niet meer voldoet aan de landelijke veiligheidseisen, werkt men er over een lengte van 16,5 kilometer hard aan de verbetering van de Waddenzeedijk.

De dijk wordt versterkt middels het aanbrengen van bekleding en met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Het beoogde eindresultaat van dit grootschalige project van Wetterskip Fryslân is een toekomstbestendige Waddenzeedijk welke de komende vijftig jaar veiligheid voor hoog water aan het eiland kan bieden. Aannemerscombinatie van Den Herik-Jansma werkt in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de dijkverbetering op Ameland. Het onderste deel van de dijk krijgt aan de zeezijde een nieuwe bekleding van breuksteen. Het fietspad, de inspectieweg van het waterschap, wordt daarnaast verhoogt. Men verwijdert de huidige grasmat waarna de dijk een laag van open steenasfalt krijgt. Vervolgens komt er een nieuwe kleilaag ingezaaid met graszaad.