Omdat de waterkering op Ameland niet meer voldoet aan de landelijke veiligheidseisen, werkt men er over een lengte van 16,5 kilometer hard aan de verbetering van de Waddenzeedijk.

De dijk wordt versterkt middels het aanbrengen van bekleding en met gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Het beoogde eindresultaat van dit grootschalige project van Wetterskip Fryslân is een toekomstbestendige Waddenzeedijk welke de komende vijftig jaar veiligheid voor hoog water aan het eiland kan bieden. Aannemerscombinatie van Den Herik-Jansma werkt in opdracht van Wetterskip Fryslân aan de dijkverbetering op Ameland. Het onderste deel van de dijk krijgt aan de zeezijde een nieuwe bekleding van breuksteen. Het fietspad, de inspectieweg van het waterschap, wordt daarnaast verhoogt. Men verwijdert de huidige grasmat waarna de dijk een laag van open steenasfalt krijgt. Vervolgens komt er een nieuwe kleilaag ingezaaid met graszaad.

Onze betrokkenheid

Sinds oktober 2015 is CLAFIS via onderaannemer Brandsma Digitaal Meten betrokken bij de survey en het ontwerp van dit project.

Aan de hand van de ontwerpuitgangspunten wordt er met behulp van Civil 3D het uitvoeringsontwerp (UO) gemaakt. Het uitvoeringsontwerp dient als basis voor het faciliteren van de uitvoering. Zo weet een kraanmachinist bijvoorbeeld aan de hand van de machinemodellen hoe diep en hoe breed hij moet graven.