Nieuws

CLAFIS Ingenieus: samen naar een duurzaam 2050

 

()

Energietransitie, wat houdt dit in?

De energietransitie is in volle gang. Na het klimaatakkoord van Parijs zijn er in Nederland door bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om de CO2-uitstoot te verminderen. Op dit moment bestaat ongeveer 20 procent van het Nederlandse energiegebruik uit elektriciteit. De verwachting is dat dit met bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie kan groeien naar maximaal 40 tot 50 procent. De andere helft van onze energie zullen we moeten blijven halen uit de huidige energiecentrales (met zo’n duurzaam mogelijke brandstoffen) en mogelijk nog aangevuld met kernenergie.

Wat betekenen deze ontwikkelingen nu voor het bestaande energienet? Traditioneel is het bestaande energienet bedoelt voor eenrichtingsverkeer van leverancier (kolen- en gas gestookte energie centrales als ook aardgas uit Groningen) naar eindgebruiker. Inmiddels wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op uit bijvoorbeeld de zon en/of de wind. Dat betekent dat het transport- en distributienet geschikt gemaakt moet worden voor tweerichtingsverkeer.

Wat zijn de belangrijke onderwerpen?

De komende jaren staan in het teken van veranderingen in onder andere de overgang van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen; CO2-afvang en -opslag, energiebesparing, energieopslag en elektrisch vervoer.

Bij het opwekken van elektriciteit zal de rol van de bestaande fossiele centrales geleidelijk veranderen naar dat van back-up voor de van zon en wind afhankelijke duurzame energie-installaties. Het transport van elektriciteit door TenneT en de distributiebedrijven van deze nieuwe (decentrale) energiebronnen (zon, wind en getijden) vereist nieuwe verbindingen met meer of andersoortige capaciteit. Om het tweerichtingsverkeer van energiebronnen (centraal, decentraal opgewekt) in goede banen te leiden, wordt er tevens stevig geïnvesteerd in digitale technologieën om de verschillende energiestromen in goede banen te leiden.

Aardgas, zal geleidelijk omgezet worden naar duurzaam gas. Een voordeel van gas, in vergelijking met elektriciteit, is dat gas makkelijker op te slaan is, nu we steeds meer afhankelijker worden van het weer. De opslag van energie is een onmisbare schakel in de energietransitie. Een teveel aan duurzaam opgewekte stroom kan bijvoorbeeld worden omgezet in waterstof. Dit gas kan goed worden opgeslagen. Is de vraag naar energie groter dan het aanbod, dan kan deze reserve via het bestaande gasnet worden getransporteerd.

Hoe speelt CLAFIS in op deze ontwikkelingen?

CLAFIS zet haar ingenieurs, adviseurs en projectmanagers in op projecten binnen de opwek, transport en distributie van zowel gas en elektriciteitsnetten als “intelligente” distributienetten. Deze projecten hebben betrekking op nieuwbouw, vervanging, modificatie en uitbreiding. Daarnaast volgt CLAFIS nauwlettend de ontwikkelingen binnen de energietransitie door continu in gesprek te blijven met haar opdrachtgevers en de vraag te vertalen in het ontwikkelen van expertises van waaruit technische oplossingen worden aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn Engineering elektriciteitsnetten Kabel infra, GIS consulting, Coördinatie Kabels & leidingen en Integraal Project Management (IPM).

Werken binnen de Energiesector

Werken bij CLAFIS betekent een uitdagende baan in de Energiesector. Werken bij CLAFIS is werken bij een mensgerichte, ondernemende organisatie. Wij vinden het leuk om uit te blinken in onze vakgebieden. Een goede werksfeer is daarin essentieel. We gaan daarom open en informeel met elkaar om. Kijk voor meer informatie op werkenbijclafis.nl. Als verder thema’s als kennisontwikkeling op het gebied van waterstof, duurzame energieketen en plant-optimalisatie jou aanspreken, neem dan contact op.