Nieuws

CLAFIS presenteert zich met expertise Kabels & Leidingen tijdens eerste nationale Fiber Vakdag

De allereerste Fiber Vakdag in Nederland heeft een mooi podium geboden aan de collega’s van CLAFIS die te maken hebben met dit onderwerp. De Fiber Carrier Association (FCA) organiseerde een sprankelende dag gevuld met presentaties over de nieuwste glasvezel projecten, experts die de trends toelichten en advies over het aanleggen en uitrollen van nieuwe netwerken.

Op de beursvloer werden demo’s gegeven over de ontwikkelingen op het gebied van aanleg, inrichting, onderhoud en het beheer van fiber netwerken. CLAFIS presenteerde hier haar expertise op het gebied van kabels & leidingen, de coördinatie van ondergrondse infrastructuur, het omgevingsmanagement hiervan en juridisch advies hierin.

De Fiber Vakdag is in het leven geroepen om lokale en regionale initiatieven, lokale overheden en toeleveranciers samen te brengen. Nederland loopt voorop in het aanbieden van glasvezel infrastructuur. Landelijk, regionaal en lokaal ontstaan mooie initiatieven, maar er heerst ook onduidelijkheid. De rijksoverheid pleit bijvoorbeeld voor goede digitale verbindingen voor iedere burger, maar geeft niet altijd subsidies vrij om die in de vorm van glasvezel te realiseren. Lokale overheden hanteren bovendien afwijkende procedures voor bijvoorbeeld vergunningsaanvragen of breekverboden tijdens Fiber projecten. Tegelijkertijd worden veel verschillende trajecten opgestart en het wiel opnieuw uitgevonden, omdat kennis van wet- en regelgeving of kennis over de aanleg gefragmenteerd is. Het gevolg: verminderde samenwerking, onduidelijkheid voor stakeholders en het ontbreken van neutrale informatie voor het bedrijfsleven of burgers.

Betrokken partijen werden tijdens de vakdag aan de hand van lessen van afgeronde projecten, bijgepraat over de werkwijze van lopende projecten en wet- en regelgeving. Ook was er volop tijd voor netwerken.