Nieuws

CLAFIS, specialist in de food- & zuivelindustrie

Hogere consumentenbestedingen en toegenomen export maken dat de Nederlandse foodsector groeit. Met een totale omzet van ongeveer 150 miljard euro zorgt de sector met ruim 200.000 banen voor veel werkgelegenheid in Nederland. CLAFIS Ingenieus is al geruime tijd actief in de voedingsindustrie.

De afgelopen jaren heeft het ingenieursbureau volop geïnvesteerd in het marktsegment en haar relaties met de food en zuivelpartijen verstevigd en uitgebreid.

De sector Food omvat alle activiteiten die betrekking hebben op de industriële verwerking van voedingsmiddelen en het verhandelen van voedingsproducten. Samen met de agrarische branche zorgt het voor ongeveer een vijfde deel van alle Nederlandse export. De foodsector is bovendien voortdurend in ontwikkeling door maatschappelijke eisen op het vlak van duurzaamheid en milieu. Ook innovatie speelt een belangrijke rol binnen deze kwalitatief hoogwaardige industrie. Het optimaliseren van productielijnen, veiligheid en capaciteitsuitbreiding zijn veelvoorkomende aandachtspunten.

CLAFIS heeft door intensieve samenwerking met haar klanten veel expertise opgebouwd in de markt. ‘We managen complete technologische innovaties; van ontwerp tot realisatie,’ zegt Sandro Lisci, verantwoordelijk voor de sector food binnen CLAFIS. ‘We verzorgen zowel het gehele technische project als afzonderlijke aspecten daarvan. Iedere fase is ons toevertrouwd.’

Binnen de ingenieursbranche ontwikkelt CLAFIS een werkwijze die authenticiteit uitstraalt ten opzichte van de traditionele bureaus. Het ingenieursbureau werkt graag in op maat gemaakte concepten waarbij de klant ontzien wordt, maar niet de controle verliest. Concepten waarbij aan beide zijden draagvlak wordt gecreëerd en er zo gezamenlijk voor wordt gezorgd dat projecten binnen een productieomgeving optimaal kunnen worden uitgevoerd. De klant centraal stellen is dan ook een belangrijk uitgangspunt. ‘Veel bureaus verkopen vanuit oudsher nog altijd hun eigen bedrijfsvoering. Daarin zit hun verdienmodel.’ Lisci verklaart de visie van CLAFIS: ‘Wij gaan uit van het vinden van de beste oplossing voor onze klant. Welke behoefte heeft de opdrachtgever? Welk type dienstverlening past het beste bij de vraag? Onze collega’s krijgen alle ruimte om dit uit te diepen en te regelen.’

Voorbeeld is de intensieve samenwerking die is aangegaan met Friesland Campina. De internationale zuivelgigant heeft de keuze voor CLAFIS gemaakt op basis van de transparante manier van invulling geven aan de projecten. ’In plaats van het geheel toe-eigenen van alle werkzaamheden hebben we bewust gekozen voor een vorm van stakeholdersmanagement. Als je een compleet project naar je toe trekt, creëer je direct afstand met de opdrachtgever’, legt Lisci uit. ‘Wij geloven dat in dit project gedeelde verantwoordelijkheid ervoor zorgt dat alle betrokkenen in hun kracht worden gezet. Dat betekent dat we niet alle uren op ons credo kunnen zetten, maar zien dit wel als de ultieme transparante werkwijze. Wat wij goed kunnen, dat pakken wij op en waar een ander sterk in is, leggen we ook graag daar neer.’

Ook met andere opdrachtgevers bouwt CLAFIS aan dergelijke partnerships. Dit vergt de nodige kennis. ‘We blijven daarom de komende jaren structureel op zoek naar nieuwe collega’s die een bijdrage willen leveren aan de verdere ontwikkelingen in de food en zuivelindustrie.’ Lisci: ‘Op dit moment werkt zo’n 15 procent van onze mensen daadwerkelijk binnen deze markt en er is nog zeker ruimte voor verdere groei. Met name onze vraag naar Projectmanagers, Procestechnologen en Proces-engineers is groot. Maar ook experts op het gebied van Commissioning worden steeds belangrijker.’

In twaalf jaar tijd is CLAFIS gegroeid naar een organisatie van ruim 450 medewerkers. Het mag zich tot de Top 20 van Nederlandse ingenieursbureaus rekenen. Teamgeest voert de boventoon in de bedrijfscultuur waarin samen werken en kennisuitwisseling centraal staan. CLAFIS staat zowel bij medewerkers als bij klanten bekend als een mensgerichte en ondernemende organisatie. Naast de foodsector is CLAFIS in het hele land actief op diverse multidisciplinaire projecten binnen verschillende sectoren.

Benieuwd naar de mogelijkheden die CLAFIS biedt binnen de sector Food? Neem dan eens contact op met Sandro Lisci.