Nieuws

CLAFIS tekent meerjarig raamcontract met Gemeente Apeldoorn

De Gemeente Apeldoorn en CLAFIS Ingenieus zijn een raamovereenkomst aangegaan voor de levering van civieltechnische ingenieursdiensten. Het contract is ingegaan op 1 november en loopt in ieder geval tot 1 november 2020 met mogelijkheid tot verlenging tot 2022.

Het Ingenieursbureau van de Eenheid Projecten, Vastgoed & Grond van de gemeente Apeldoorn is via een Europese aanbesteding raamovereenkomsten aangaan die de eenheid, ingeval van behoefte aan meer capaciteit, kunnen voorzien van Civieltechnisch personeel. ‘Voor deze tender hebben we een combinatie gevormd met Sweco, waarin wij als penvoerder optreden,’ aldus CLAFIS projectmanager Sander Kuijer die met het binnenhalen van deze tender dit jaar opnieuw een grote gemeente in de regio aan CLAFIS weet te binden. ‘Door een goede inventarisatie van het meerjarenprogramma van de openbare ruimte tijdens de tenderfase, hebben we de gemeente Apeldoorn weten te overtuigen dat wij als ingenieursbureau het beste aansluiten op de wensen van de gemeente. In ons kwaliteitsplan hebben we ook specifiek de aantrekkelijke aspecten van ons ingenieursbureau benoemd.’

CLAFIS ziet veel toegevoegde waarde in de samenwerking met grote gemeenten in de regio om haar positie in de markt nog verder te versterken. Sander: ‘Naast de raamovereenkomst met de gemeente Nijmegen die we in september zijn aangegaan, is dit contract een mooie stap in de richting van onze ambitie ‘het meest aantrekkelijke ingenieursbureau’ waar opdrachtgevers als de gemeente Apeldoorn mooi bij aansluiten. Want een aantrekkelijk ingenieursbureau zijn is één, maar dat kun je alleen maar bereiken door ook aantrekkelijke opdrachtgevers aan je te binden.’

Voor de aanbesteding werd CLAFIS gevraagd een kwaliteitsplan te schrijven over haar dienstverlening, continuïteit, matching proces en SROI (social return). ‘Naast een aantal referenties moesten we bovendien een werkvoorbereider aanbieden die voldeed aan het gevraagde profiel en per 1 november beschikbaar was. Op deze drie onderdelen werd de kwaliteit getoetst.’ De combinatie CLAFIS/Sweco is uiteindelijk tweede geworden van de drie geselecteerde raamcontractanten. De andere twee partijen zijn Aveco de Bondt en Civil Management Arnhem. In de komende jaren zal de combinatie met name de rollen van projectleiderschap, directievoering werkvoorbereiding, ontwerp en beheer op zich nemen.

Wil je meer weten over de raamovereenkomst of interesse in een carrière bij CLAFIS? Neem dan contact met ons op