Nieuws

CLAFIS voert contractmanagement ‘Vispassage stuw Doesburg’ voor Waterschap Rijn en IJssel

Heerenveen – Ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus voert voor Waterschap Rijn en IJssel het contractmanagement voor ‘Vispassage stuw Doesburg’. Het waterschap heeft in het waterakkoord met Rijkswaterstaat de afspraak gemaakt samen te gaan werken aan de verbetering van de vismigratie.

Hieronder valt ook het ‘vispasseerbaar’ maken van de stuw Doesburg. Deze vistrap wordt één van de grootse, innovatieve vispassages in Nederlandse binnenwateren. Daarnaast heeft het waterschap de ambitie om met de vispassage een verbeterslag te maken in ruimtelijke kwaliteit. Hierbij wordt de locatie ook geschikt gemaakt voor het uitdragen van de taken van het waterschap; beheersing van waterkwaliteit en waterveiligheid.

Om aannemer Dubbink te contracteren en de contractbegeleiding tijdens de uitvoering te verzorgen, is het projectteam van Waterschap Rijn en IJssel op zoek gegaan naar versterking voor het opstellen van de benodigde contracten en het contractmanagement. In de offerte uitvraag werden zowel producten als ondersteuning van het kernteam verwacht. Daarnaast bood de uitvraag de mogelijkheid om een eigen werkwijze, expertise en kennis aan te bieden.

‘Best for Project-principe’

CLAFIS heeft haar diensten aangeboden voor het gehele traject. Hierbij staat samenwerking met de opdrachtgever centraal. CLAFIS hanteert haar ‘Best for Project’-principe. Deze vorm van klantgerichtheid wordt door de opdrachtgever als vooruitstrevend betiteld. In de voorbereidende fase zet CLAFIS haar kennis en expertise in om de meest geschikte aannemer te selecteren. Belangrijk hierbij is het adviseren in toepassing van de juiste aanbestedingsprocedure en contractvorm (bouwteam en UAV-gc) afgestemd op de behoefte van het waterschap. Met deze aannemer doorloopt CLAFIS het ontwerptraject waarin het ingenieursbureau ook de procesbegeleiding op zich neemt. In de realisatiefase verzorgt CLAFIS het contractmanagement middels Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB) en bewaakt het contract op voortgang, afwijkingen en geleverde prestaties.

Cruciale risico’s benoemen

CLAFIS wist in gesprek met het waterschap de werkwijze en aanpak voor alle drie de fases concreet te maken. Wat ook aansprak was dat het ingenieursbureau de cruciale risico’s benoemde en waar eigen expertise tekort schoot, deed het concrete voorstellen om dit op te lossen. De ruime ervaring van de sleutelfunctionaris met contractmanagement en projecten in bouwteamverband én in ruimere zin de ervaring met projecten met betonbouw in combinatie met (besturings-)installaties was een pré gezien de aard van het project.

Het waterschap is direct gestart met de voorbereidende werkzaamheden binnen het project om de aanbesteding in te richten. De aannemer is na de zomerperiode aangeschoven en had het ontwerp eind 2017 gereed (zie artist impressions). De uitvoering zal in de eerste helft van dit jaar gestart worden. Oplevering van het project is gepland voor eind 2018.