Nieuws

Contractmanagement voor Tilburgse groeiambities

Contractmanagement voor Tilburgse groeiambities. In de op zes na grootste stad van Nederland komt het ene na het andere ambitieuze infrastructuurproject van de grond. CLAFIS levert daarbij mooie bijdragen op het gebied van contractmanagement. We brengen een bezoek aan Tristan Martin van de gemeente Tilburg. Ondersteund door Clafisten leidt hij het infrastructurele contractmanagement in de ‘Kruikenstad’.

‘Deltaplan’ de Blauwe Aders

Waar de meeste grote steden een grachtengordel hebben, ontbreekt die in Tilburg. En juist daarin ligt al jarenlang een enorme uitdaging voor Tristan Martin, teammanager contractspecialisten van de gemeente. Want klimaatverandering zorgt in zijn stad voor flinke wateroverlast. Tilburg legt daarom een groots netwerk van ‘blauwe aders’ aan. Tristan: ‘We werken hier aan de moderne vorm van een gracht onder de stad. Dat moeten we ondergronds doen, omdat we in Tilburg weinig ruimte en weinig  oppervlaktewater hebben. Al sinds 2008 werken we aan vijf aparte rioolstelsels voor hemelwater, verspreid door de hele stad. Daar kwamen trouwens vanaf de start veel gestuurde boringen bij kijken; vanuit de aannemers en ingenieursmarkt werd daar met veel interesse naar gekeken. De blauwe aders voeren het water af naar de gebieden buiten de stad. Daar wordt het verzameld om watertekorten aan te vullen voor de natuur, landbouw en recreatie. Het is voor ons een ambitieus project. Je kunt het zien als het Tilburgs Deltaplan.’ Smullen voor techneuten dus, en wat betreft het contractbeheer zit CLAFIS er met de neus bovenop.

Professionaliseren van contractmanagement

De samenwerking tussen de gemeente Tilburg en CLAFIS kwam in 2019 tot stand. Tristan: ‘Ons gemeentelijke team telt twaalf contractmanagers. Dat is onze vaste formatie. We houden ons bezig met zowel projecten als beheercontracten voor de openbare ruimte in de stad. Maar door de groei van het aantal projecten en de omvang daarvan kregen we behoefte aan meer capaciteit qua contractmanagement. We kwamen toen in gesprek met Clafist Peter Remmerswaal over hoe hij met zijn collega’s binnen CLAFIS kon helpen om ons contractmanagement te professionaliseren. In het kennismakingsgesprek met Peter had ik meteen een klik met hem. Dat zat ‘m dus vooral in de persoon.’ Waar hebben we die eerder gehoord? Zoals zo vaak zijn het de mensen die het verschil maken bij CLAFIS. Tristan: ‘Het afgelopen jaar zijn nog twee Clafisten ons contractteam komen versterken. Ook dat kwam voort uit de behoefte aan meer capaciteit. Dat had opnieuw te maken met de grote aanwas van projecten. Met de ervaren contractmanagers stelt CLAFIS ons in staat om de pieken in onze capaciteitsvraag op te vangen.’

Project Spoorzone

Tilburg heeft zich de laatste tien jaar enorm ontwikkeld en het inwonertal stijgt nog steeds. De stad heeft dan ook veel projecten die voortkomen uit stedelijke ontwikkelingsopgaven. Tristan Martin: ‘Eén daarvan is de Spoorzone, een groot terrein aan de noordzijde van het station. Dit gebied wordt helemaal omgebouwd tot een soort woonwerkgebied. Er is in de Spoorzone veel openbare ruimte die ingericht moet worden, inclusief infrastructuur. Dat levert voor ons dus veel projecten op.’ Mooi is daarbij dat het oude spoorwegerfgoed zo goed mogelijk behouden blijft, inclusief monumentale panden met sprekende namen als Wagenmakerij, Smederij, LocHal en Ketelhuis.

Waardevolle kennis delen

Capaciteit leveren is één, maar CLAFIS levert aan de gemeente Tilburg bovenal waardevolle inhoudelijke expertise op het gebied van contractmanagement. Tristan: ‘Bij de diverse grote projecten in onze stad is het belangrijk om een langdurige relatie op te bouwen met de aannemers. Daarom heb ik de voorkeur om zulke meerjarige contracten onder te brengen bij vaste teamleden. Onze Clafisten brengen expertise in vanuit hun eigen werkervaring, maar ik merk dat ze ook expertise inbrengen vanuit het CLAFIS-netwerk. Ook onderling sparren de Clafisten vaak om de beste aanpak te kiezen per project; theorie en praktijk gecombineerd dus eigenlijk. Eén van hen is via CLAFIS ook betrokken bij een project van Waterschap De Dommel, een partner van de gemeente. De ervaring die hij daar opdoet, brengt hij terug naar Tilburg. Ook op die manier levert de samenwerking met CLAFIS een prachtige kruisbestuiving op.’

Inhoudelijk het team versterken

In Tilburg zijn de contractmanagers van CLAFIS nauw betrokken bij meerdere grote projecten. Tristan: ‘Dat zijn stuk voor stuk projecten waarvoor echt een ervaren contractmanager nodig is. Je kunt wel stellen dat ze een onderdeel van ons team zijn. Peter zit hier al wat langer; met hem is vanaf het begin ook afgesproken dat hij met zijn kennis en ervaring ons team zou versterken. Dat gebeurt heel organisch, onder meer via het teamoverleg, maar soms ook in een 1-op-1-setting met de collega’s. Peter helpt nieuwe contractmanagers van ons ook op weg: we koppelen altijd een buddy aan een nieuwe medewerker. Peter heeft dat meerdere keren gedaan. Het zegt wel iets dat we een externe collega vragen om zoiets te doen.’

Gedeelde CLAFIS-waarden

Of Tristan positief is over de inbreng van CLAFIS binnen zijn gemeente? ‘Kijk, wil je als ingenieursbureau meerwaarde bieden aan een stad als Tilburg, dan is ervaring met andere grote overheden – zeg maar ervaring op niveau – absoluut een pre. Want we zijn met 2.200 medewerkers wel een complexe organisatie. Het is niet iedereen gegeven om daar goed mee om te gaan. Dat vraagt veel afstemming en doorzettingsvermogen. Heb je als externe contractmanager alleen ervaring met kleinere gemeentes dan loop je makkelijk tegen een muur aan. Dat merk ik bij de Clafisten helemaal niet. Wat CLAFIS verder goed doet, is dat hun mensen gedeelde waarden uitdragen. De energie en het positivisme die van CLAFIS uitgaan, zie ik terug bij hun contractmanagers. Ik heb in het verleden ook wel gewerkt met externe  contractmanagers die binnenkwamen via detacheerders. Bij die mensen zag ik weinig binding met hun werkgever. Het feit dat CLAFIS eigen mensen bij ons inbrengt, daarover ben ik heel positief.’

Cityring, Stadsforum en meer

Een ander ambitieus Tilburgs project is de cityring rond het centrum. Deze verkeersroute slibde de laatste jaren steeds verder dicht. Daarom heeft de gemeente besloten om de cityring rigoureus aan te pakken. De weg wordt enkelbaans en gaat terug naar 30 kilometer per uur. Er komen autoluwe delen en de focus ligt op parkeren en bestemmingsverkeer. Tristan: Dit betekent een grote ommezwaai van autogericht naar verkeersluw. De belevingskwaliteit van de openbare ruimte komt voorop te staan en dat levert veel nieuwe projecten op.’ Daarmee zijn we er nog niet in Tilburg. Want middenin het centrum ligt momenteel het Willemsplein op de schop. Hier wordt het Stadsforum aangelegd, een nieuw plein waarvoor onder meer een complete parkeerkelder wordt weggehaald. Tristan: ‘Verder is in Tilburg nog allerlei kleinschalige woningontwikkeling gaande. Bijvoorbeeld in de Reeshof, de nieuwe wijk aan de westkant van de stad waar al zo’n 20 jaar gebouwd wordt. Tot zover de grote ‘omturn’ projecten. Daarnaast hebben we momenteel te maken met een piek aan beheer- en onderhoudsprojecten. Dat betreft dus infrastructuur die aan het eind van de levensduur is.’

Lees meer over contractmanagement