Nieuws

Echte meerwaarde creëren

Bij CLAFIS draait het om mensen. Om de behoeften van onze eigen Clafisten, maar zeker ook om de behoeften van onze klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat wij het verschil kunnen maken voor onze klanten en in onze partnerschappen. Maar hoe doen we dat; het verschil maken? Heel simpel; door meer meerwaarde te creëren dan dat een ander doet. In alles wat we doen én in hoe we dat doen.

Iedere opdrachtgever heeft een behoefte en zoekt hiervoor oplossingen. Niet zelden hebben zij de oplossingen zelf al deels bedacht. Het verschil maken op het simpelweg uitvoeren van deze oplossingen ten opzichte van andere bureaus is niet zo heel eenvoudig. Meerwaarde creëren we wel door vragen van de klant altijd verder uit te diepen. Wat is zijn of haar achterliggende ambitie? Onze beste oplossing sluit hier altijd naadloos op aan, omdat wij buiten alleen ons eigen dienstenpakket durven te kijken. Samen met niet alleen onze klant, maar met partners, leveranciers of andere relaties uit ons ecosysteem gaan wij op zoek naar de beste oplossing voor zijn of haar ambities.

Droomklanten
Wij hebben het overigens niet zomaar over klanten, maar over onze droomklanten. Onze droomklant is díé partij waar wij ook onze eigen droomambities kunnen waarmaken. Met deze klant willen en kunnen wij optimaal samenwerken. Altijd op basis van gelijkwaardigheid en altijd vanuit de wil om elkaar sterker en beter te maken.

EÉN VAN DEZE DROOMKLANTEN IS DE COÖPERATIE AVEBE, EEN INNOVATIEVE, MARKTGERICHTE COÖPERATIE VAN ZETMEELAARDAPPELTELERS

Avebe en ingenieursbureau CLAFIS Ingenieus zijn recent een raamovereenkomst aangegaan voor de levering van engineeringdiensten. Van oudsher richt Avebe zich op het winnen van het zetmeel uit aardappelen. Door ontwikkeling van innovatieve technieken is Avebe in staat nu ook eiwitten, bedoeld voor de voedingsmiddelenindustrie, uit aardappelen te halen. Hiermee draagt Avebe bij aan het voldoen aan de voedingsbehoefte van consumenten die zich meer en meer richten op gezonde producten.

Korte lijnen
De landelijke kennis en ervaringen binnen de sector Food, Pharma & Chemie (FPC) maakt CLAFIS voor Avebe een interessante partner. De brede expertise van CLAFIS binnen FPC sluit direct aan bij de behoefte van Avebe. ‘We zijn hierin uitgegaan van een flexibele aanpak,’ zegt CLAFIS projectmanager Peter Colijn. ‘Niet meteen hoog overgevlogen met alleen totaaloplossingen, maar uitgegaan van de behoeften van Avebe; welke per project verschillend kunnen zijn qua dienstverlening.’ De regionale aanwezigheid van CLAFIS in het Noorden zorgt er daarnaast voor dat het ingenieursbureau dicht op die behoefte zit. De coöperatie van zetmeelaardappeltelers heeft drie fabrieken in zowel Groningen als Drenthe. ‘Door de korte lijnen kunnen we elkaar direct meenemen in de vragen en oplossingen,’ geeft Peter aan. ‘Dat directe, persoonlijke contact wordt gewaardeerd.’

De sector FPC is één van de drie landelijke sectoren van CLAFIS. Projecten binnen Avebe die onder leiding en verantwoordelijkheid van het ingenieursbureau worden uitgevoerd omvatten onder andere haalbaarheidsstudies, concept engineeringsopdrachten, basic engineering, detail engineering en opdrachten op het gebied van omgeving en vergunningen. Zo houdt CLAFIS zich bezig met het vervangen van een volledige wasstraat in één van de fabrieken en de procesbegeleiding op het innovatieve project ‘Plants of the future’.

Droomklant
Peter ziet daarnaast veel toegevoegde waarde in de samenwerking met Avebe om de positie in de sector FPC nog verder te versterken. ‘Bovenop de andere  samenwerkingen die we hebben binnen de sector, is dit contract een mooie stap in de richting van onze ambitie om ‘het meest aantrekkelijke ingenieursbureau’ te zijn. Een aantrekkelijk ingenieursbureau kun je alleen zijn door aantrekkelijke opdrachtgevers aan je te binden. Met Avebe hebben we wat dat betreft een ware droomklant binnen.’

Om onze ambitie, onze droomklanten áltijd voorzien van de beste oplossing, zo concreet mogelijk te kunnen maken, hebben we binnen CLAFIS een eigen commerciële filosofie ontwikkeld. Een aantal denkwijzen, stappen en middelen om deze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Zo werken we efficiënt en effectief landelijk samen in slimme digitale systemen als Simplicate en ons intranet BERT, zodat er geen informatie verloren gaat en we elkaar én onze klanten slimmer beter maken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vastgelegd in ons social beleid hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze relaties altijd de meest interessante en relevante informatie vanuit onze organisatie of vanuit de markt kunnen bieden. Er is gewerkt aan een heldere, duidelijke en herkenbare taal in al onze uitingen; bijvoorbeeld in onze tenders en offertes. We hebben ontwikkelprogramma’s opgezet om onze medewerkers altijd in beweging te houden; want een organisatie die stil staat, holt achteruit. En we hebben slimme middelen als het CLAblok en de CLAFIS Klant Succes Portfolio ontwikkeld om de gesprekken met onze klanten makkelijker en leuker te maken. Alles om het meest aantrekkelijke ingenieursbureau te worden en te blijven. Voor onze mensen en de mensen om ons heen.