Nieuws

Expertise BIM gaat next level: meer kennisdeling, nieuwe technieken en ISO-norm

Varianten vergelijken, raakvlakken managen, mogelijke clashes opsporen en planningen optimaliseren. Dat kan met BIM, het Bouw- Informatiemodel. Onze BIM-experts wisten al vele mooie projecten te coördineren de afgelopen jaren en tillen in 2022 de expertise naar een nog hoger level. De norm ISO-19650 zal hier een belangrijke rol in gaan spelen.

Of je nu werkt aan infrastructuur, gebouwen of procesinstallaties, in veel projecten vervult BIM een sleutelrol. Het BIM-werkproces brengt alle informatiestromen rondom een project samen en helpt zelfs in de meest complexe opgaven in control te blijven. Marko Meerman is, samen met collega Fedde Wind, binnen CLAFIS de coördinator van de BIM-expertise. ‘Wat we vaak zien is dat er binnen projecten wel 3D-modellen beschikbaar zijn, maar dat er niet of onvoldoende op gecoördineerd wordt. Iedereen zit op zijn eigen eilandje en de modellen sluiten daardoor veelal niet op elkaar aan. Het BIM-werkproces zoekt juist de raakvlakken, vult de gaten op en haalt de clashes eruit.’ Het grote voordeel? ‘BIM bevordert de samenwerking en reduceert faalkosten tijdens de uitvoering’, aldus Marko.

Fedde en Marko stelden samen een zogenaamde roadmap op voor de ontwikkelingen binnen de expertise BIM voor de komende jaren. De ambitieuze doelen zijn daarin tot en met 2023 uitgetekend. Het afgelopen jaar stond met name in het teken van inventarisatie van de kennis van BIM binnen CLAFIS, het verdiepen van die kennis door onder andere het geven van workshops en het ontwikkelen van de BIM-tools. Ook uitbreiding van het team met. BIM-coördinatoren/modelleurs en een 4D planner was één van de doelen voor 2021.Project Moon, een mooie opdracht van droomklant Ausnutria waarover in CLAFIS Magazine #4 uitgebreid verslag is gedaan, is een goed voorbeeld van een project waarbij het BIM-team de coördinatie deed en enkele modellen heeft opgebouwd. Daarbij is bepaalde benodigde kennis vanuit andere expertises binnen de organisatie gezocht, zoals HVAC en procesinstallaties. Marko: ‘Dat is de kracht van CLAFIS. We hebben veel kennis in eigen huis. De opdrachtgever had een uitgebreide hoofdvraag, waar heel veel subvragen onder hingen. Vragen die we dus veelal intern konden beantwoorden. BIM voorzag in de overkoepelde coördinatie in dat project.’ Daarnaast werkte het BIM-team onder andere aan de uitbreiding van een bestaande locatie bij de Twentsche Kabelfabriek (TKF) en werden bij Avebe modellen toegepast op onder andere de opwaardering van de aardappelwasinstallatie voor aardappelen.

‘Het grootste voordeel, voor zowel Clafisten als de klant, is een vlotter proces met duidelijker inzicht in wat er vanuit de scope wel en niet in de modellen wordt opgenomen qua informatie’

‘In eerste instantie niet opgenomen in de roadmap, maar uiteindelijk wel een mooie ontwikkeling binnen onze expertise, was het testen van een HoloLens van Microsoft. Binnen een brownfield project bij één van onze opdrachtgevers moest nieuwe equipment in een bestaande loods worden geplaatst. We hebben daarbij de HoloLens gebruikt om het model van de nieuwe installatie te projecteren in de huidige situatie, op locatie. Zo zagen zowel de opdrachtgever als de projectpartners wat het eindresultaat uiteindelijk zou zijn. Met de HoloLens-bril op was heel duidelijk te zien waar de clashes zaten, zodat we die eruit kunnen halen.’

Richting ISO-norm met hulp van Plannerly

De BIM-experts zijn volop toekomstgericht. Met nieuwe ontwikkelingen, zoals de HoloLens, maar ook in de dagelijkse werkwijze. Marko: ‘We willen graag voldoen aan de ISO-19650 norm. Deze wordt beschouwd als de standaard voor het BIM-werkproces en beschrijft de samenwerkingsprocessen waarmee je de informatie beheert tijdens de gehele levenscyclus van een project. Het is een specifieke norm voor BIM. Door onze opdrachtgevers wordt het nog niet specifiek vereist, maar CLAFIS hanteert hierin graag een hoge kwaliteitsstandaard.’

‘Op het moment dat je je wil conformeren aan een ISO-norm, is het van belang dat je bepaalde processen doorloopt. Hierdoor breng je meer structuur aan in de documenten en in het proces’, legt Marko uit. We hebben hiervoor onlangs de BIM Management tool Plannerly aangeschaft. Plannerly helpt de specialisten bij het doorlopen van de stappen die nodig zijn binnen de BIM-werkmethode. ‘Met Plannerly stellen we de documenten integraal op. We kunnen die met een druk op de knop delen, zonder dat er allerlei versies van worden gemaakt. Je houdt dus één bronbestand. Iedere betrokken partner heeft direct inzicht, kan wijzigingen bijhouden en bij bepaalde rechten ook aanbrengen.’

De grootste uitdaging voor de BIM-experts was het verifiëren van de afspraken met de betrokken partijen die tijdens het proces worden gemaakt. ‘Soms verzand je in de drukte van de dag en hou je niet bij wie wat moet leveren of check je niet of de gegevens die je hebt opgevraagd ook daadwerkelijk zijn geleverd en correct zijn. Plannerly doet dat wel. Het maakt iedereen onderdeel van het proces. Daardoor is snel inzichtelijk wat er ontbreekt. Ook wijs je taken toe aan een specifiek persoon, dus die verantwoordelijkheid is heel duidelijk en inzichtelijk. Dat resulteert in een betere samenwerking’, merkt Marko.

Het voordeel, voor zowel Clafisten als de klant, is een vlot proces met een duidelijk inzicht in wat er vanuit de scope in de modellen wordt opgenomen qua informatie. ‘Dat staat uiteraard altijd beschreven in de basis informatieleveringsspecificatie (BIM basis ILS), maar met Plannerly maken we dit visueel en koppelen het aan een model. Daardoor kunnen we het beter bewaken.’

Doelen 2022

‘In 2021 hebben we gaandeweg verschillende lessen geleerd. Deze ervaringen verbreden en verdiepen onze kennis en expertise, waardoor we inmiddels een eigen, unieke werkwijze hebben ontwikkeld voor BIM-projecten. We delen die kennis komend jaar graag met onze CLAFIS-collega’s en opdrachtgevers en kijken samen met hen hoe BIM
ondersteuning kan bieden. Kennis delen is tenslotte kracht’, vindt Marko. Ook voor aankomend jaar biedt de roadmap mooie doelen. ‘Naast een aantal nieuwe projecten, zoals bij NX Filtration in Hengelo, waar we BIM gaan toepassen, zetten we ook in op het verder ontwikkelen van 4D-planning en het verder onderzoeken van de mogelijkheden voor het toepassen van de HoloLens en hoe dat van pas kan komen bij projecten en bij opdrachtgevers.’