Nieuws

Op bezoek bij… Gasunie

Bij CLAFIS kijken wij graag naar buiten. Om een beetje te dagdromen, nieuwe ideeën op te doen. Maar vooral ook omdat wij nieuwsgierig zijn naar de wereld van klanten. Welke uitdagingen en ontwikkelingen komen er op hen af? En hoe gaan zij daar mee om? Vragen die wij in deze rubriek stellen. In deze editie: Rabbe Rubingh, Manager Mechanical Engineering bij Gasunie.

‘Als techneut is het geweldig om deel uit te maken van deze transitie’

Nederlandse Gasunie: die zijn toch van het transport en de opslag van aardgas? Klopt. Maar Gasunie ontpopt zich steeds meer als een spil in de energietransitie. Dit brengt nieuwe technische uitdagingen en vragen met zich mee. Rabbe Rubingh: ‘De verduurzaming van Nederland begint voor ons nu heel concreet te worden.’

Waar ben jij als manager Mechanical Engineering ‘van’?

‘Ik stuur de afdeling Operations en Techniek afdeling Werktuigbouw aan. Deze afdeling levert de werktuigbouwkundige kennis voor de vakgebieden Mechanical, Pipeline en Pigging Engineering. Dit doen wij op component- én systeemniveau. Onze expertise wordt ingezet voor het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Maar ook voor het specificeren en begeleiden van het onderhoud in de beheersfase. Hiervoor hebben wij zo’n 75 engineers in dienst.’

Welke ontwikkeling maakt jullie werkveld door?

‘Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor het grootschalig transport en de opslag van gas. Nu is dat nog voornamelijk aardgas. Maar dit verschuift steeds meer naar groengas, waterstof en nieuwe netwerken voor warmte en CO2. Je merkt dat hier een enorme versnelling zit aan te komen. Zeker nu het kabinet heeft besloten dat Gasunie een deel van het bestaande aardgasleidingnetwerk mag gaan ombouwen tot waterstofnetwerk. Dit moet er onder meer voor zorgen dat de zware industrie duurzamer kan produceren. Hiermee begint de energietransitie voor ons heel concreet te worden.’

Download hier het complete CLAFIS Magazine

Wat betekent dit voor jullie?

‘Het transport en de opslag van waterstof vraagt om een betrouwbaar netwerk. Wij kunnen hierin enorme stappen zetten door gebruik te maken van onze bestaande gasinfrastructuur. We weten dat dit mogelijk  is en we zijn er al best ver mee. Zo hebben we in Terneuzen al een bestaande hoofdgastransportleiding geschikt gemaakt voor waterstof. Het ombouwen van onze gasinfra is relatief eenvoudig, maar brengt wel tal van vragen met zich mee. Zo heeft waterstof, een kleiner molecuul, andere  eigenschappen dan aardgas. Wat betekent dit voor het systeem, de leidingintegriteit, het ontwerp van afsluiters…?’

Waar ligt hierin voor jullie de grote uitdaging?

‘De enorme diversiteit aan vraagstukken. Waterstof is niet de enige opgave waarvoor wij staan. Zo is onze afdeling betrokken bij WarmtelinQ in Rotterdam: een  ondergrondse hoofdtransportleiding waarmee restwarmte uit de haven wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en bedrijven. En wij leveren de technische knowhow voor de opslag van CO2 in lege gasvelden of de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Ondertussen gaan de dagelijkse vragen gewoon door. Kortom, wij hebben de komende jaren veel kennis en goede mensen nodig om al dit werk gedaan te krijgen.’

Hoe organiseren jullie dit?

‘Allereerst door te investeren in het kennisniveau van mensen. Zo hebben wij behoefte aan expertise omtrent ondergronds leidingwerk volgens de NEN3650-serie, HDD-boringen, offshore pipelines en waterstof systeem- onderzoeken. Tegelijkertijd merken we dat hoogwaardige technische kennis, zeker onder de jonge generaties, schaars is. Daarom denken wij erover om in eigen huis opleidingsprogramma’s te ontwikkelen. En we onderzoeken hoe je met elkaar slimmer kunt werken. Denk aan innovaties zoals het sleufloos aanleggen van leidingen: hiermee kun je de realisatie versnellen. Maar ook digitalisering speelt hierin een rol.’

Voor de techneut in jou zijn het mooie tijden…

‘Zeker. Ik vind het geweldig om deel uit te maken van deze transitie. Om samen met mijn collega’s zichtbaar impact te maken op de verduurzaming van Nederland. Wij gaan écht iets anders doen. De vragen die op ons afkomen zijn divers en interessant. Dit is waar je het als techneut voor doet. Ik nodig daarom iedereen uit om hieraan een bijdrage te leveren.’

Meer lezen? Download het CLAFIS Magazine #4