Nieuws

Stagiair Niek gebruikt Design Thinking voor sterkere toekomst CLAFIS

De frisse blik van stagiairs in combinatie met de kennis en kunde uit het werkveld. Deze verbinding zorgt voor vernieuwing én toekomstbestendigheid. Niek Hooghiemster is hier het schoolvoorbeeld van. Als technisch bedrijfskundige vond hij het na een aantal jaren in het vak tijd om zich verder te ontwikkelen, daarom is hij de master circulaire economie gaan volgen. Voor de zomer studeerde hij glansrijk af met een ontwerpgericht onderzoek over de toekomstbestendigheid van CLAFIS.

Niek: ‘CLAFIS draait om mensen. Studenten zijn een belangrijk onderdeel van de toekomstbestendigheid van CLAFIS en andersom. Hoe zorg je dat studenten nog beter worden opgeleid, aansluiting vinden bij het bedrijfsleven en uiteindelijk een mooie start van hun carrière tegemoet gaan? Dat is het vraagstuk waarin mijn projectgroep en verschillende interne en externe stakeholders, ons hebben vastgebeten.’

Design Thinking

Om hier een gedegen antwoord op te vraagstuk kunnen geven, is Niek vanuit de Design Thinking methodiek aan de slag gegaan. Design Thinking is een beproefde aanpak om antwoord te geven op complexe vraagstukken. Het is een iteratief proces, waarin de mens centraal staat. In een iteratief proces worden stelselmatig verschillende stappen herhaald, waarbij in iedere stap voortschrijdend inzicht uit de vorige fase gebruikt wordt.

Design Thinking bestaat uit zes stappen, de volgorde van deze stappen zijn ondergeschikt aan het proces. Deze methode heeft zijn strepen verdiend in industrieel ontwerp en leent zich ook perfect voor andere domeinen. Niek: ‘Al heel vroeg in het project hebben we Clafisten uit verschillende afdelingen en een externe consultant aangehaakt. Daarmee kreeg ik direct het gevoel dat mijn afstudeerproject serieus genomen wordt, iets wat in andere organisaties lang niet altijd het geval is. Ik heb CLAFIS ervaren als een samenhorig bedrijf, dat vond ik heel bijzonder. Iedereen wil je helpen, de lijntjes zijn kort. Dat is niet heel normaal, in de meest positieve zin van het woord.’

Download hier het complete CLAFIS Magazine

‘Aan de hand van gesprekken met betrokken stakeholders, zoals Hogescholen en CLAFIS, en technische studenten maakten we een eerste opzet. Deze hebben we direct weer bij de stakeholders getest en dat was maar goed ook! We kregen unaniem de feedback dat onze eerste opzet veel te veel op een trechter richting CLAFIS leek. Het voelde als een verkooppraatje en hield niet genoeg rekening met alle stakeholders. Denk bijvoorbeeld aan overheid, de natuurlijke omgeving en het bedrijfsleven buiten CLAFIS. Als we ons plan verder hadden uitgewerkt zonder te testen, dan was het waarschijnlijk geen succes geworden. Dat is de kracht van Design Thinking: het dwingt je om aannames te testen en iteratief te werken.’ Een belangrijk onderdeel van Design Thinking is framing.

‘We haalden het vergrootglas van CLAFIS, in plaats daarvan stelden we ons de vraag hoe we iets konden ontwikkelen waarin de student écht centraal staat. Na verschillende sessies kwamen we uiteindelijk tot ons model.’

‘Design Thinking helpt ons om ‘Ja, en!’ te denken in plaats van ‘Ja, maar…’. Om eerlijk te zijn moest ik in het begin wel aan deze methode wennen. Vanuit mijn achtergrond in technische bedrijfskunde ben ik lineair geschoold en dat is Design Thinking allesbehalve. Inmiddels ben ik helemaal om. Ik ben ervan overtuigd dat deze methodiek hele mooie dingen kan brengen. Bij de projectgroep zag ik een vergelijkbaar proces plaatsvinden, het ging van ongemak naar enthousiasme over Design Thinking.’

Model kennis-ecosysteem

Tijdens het ontwerptraject heeft Niek een model ontwikkeld, het kennis-ecosysteem. Het ontwerp bestaat uit 2 hoofdelementen. Een extern perspectief en een intern perspectief. ‘Het model dat wij uiteindelijk hebben weten te ontwikkelen brengt de student, het lokale bedrijfsleven, de lokale overheid en natuurlijk de opleiding van de student samen. Ook de natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol. Het doel van het model is om de onderlinge verbinding te vinden. We hebben verschillende acties gedefinieerd die hieraan bijdragen. Uiteindelijk versterkt het alle onderdelen van het model: dat is nou echt duurzaamheid.’

De bedoeling van het ontwerp is om een bijdrage te leveren aan de kennisontwikkeling van de student, de aantrekkelijkheid van de organisatie vergroten en de verbinding met de toekomstig young professional verbeteren.

Meer weten over het jongerennetwerk van CLAFIS? Bekijk EPIS

Meer lezen? Download het CLAFIS Magazine #4